Arbetsmiljö

Här är Arbetsmiljöverkets råd om corona

– Det är jätteviktigt att ta den här oron på allvar, även om den kan vara obefogad, för den påverkar arbetsmiljön, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.
– Det är jätteviktigt att ta den här oron på allvar, även om den kan vara obefogad, för den påverkar arbetsmiljön, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Virus. Håll er uppdaterade, riskbedöm och ta personalens oro på allvar. De råden ger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Publicerad

Sedan coronoaviruset har kommit till Europa och det har bekräftats att flera personer har viruset även i Sverige har Arbetsmiljöverket fått många frågor.

– Det är många som känner oro och vi tar emot många samtal via vår svarstjänst. Skyddsombud och arbetstagare är oroliga och arbetsgivare är osäkra på hur de ska agera. säger Jenny Persson Blom, sakkunnig om smittrisker på Arbetsmiljöverket.

Vad ska arbetsgivarna göra?

– Se till att hålla sig uppdaterade om riskerna och följa rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. Arbetsgivarna ska tänka på att anpassa dessa till den egna verksamheten. Vi ser att det nu är många som ställer in tjänsteresor utomlands och skjuter upp konferenser.

Det är klassiskt arbetsmiljöarbete som gäller?

– Ja. Det är framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet - uppdatera riskbedömningen och informera personalen. Sen finns det en särskild föreskrift som handlar om smittrisker.

Är det något som är särskilt viktigt?

– God handhygien är a och o när det handlar om smittor. Se till att det går att tvätta händerna. Om det är svårt, se till att det finns handsprit eller liknande. Tänk också på att städa ordentligt och på att värna de som är mer känsliga. Känner man sig krasslig så stanna hemma från jobbet. Min uppfattning är att det är många arbetsgivare som är flexibla nu.

– Sedan finns det ju mer specifikt riktade åtgärder för personal som utsätts mer. Det kan vara sjukvårdspersonal eller labbpersonal som för vissa arbetsuppgifter kan behöva skyddsutrustning. Det kan också vara kabinpersonal på flyg som behöver plasthandskar när de torkar kräks - så det handlar mer om själva uppgiften än yrket.

Hur ska oron hanteras?

– Om man är extra orolig kanske man ska kunna få jobba hemifrån. Det är jätteviktigt att ta den här oron på allvar, även om den kan vara obefogad, för den påverkar arbetsmiljön.

Än så länge vet vi inte så mycket om det här viruset. Hur ska man då tänka som ansvarig?

– Det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Sen kommer det ny information hela tiden så det är inte så lätt.

– Vi är ju också mitt i en normal influensaperiod så det ska man också tänka på - hosta i armvecket.

Sjukvården är redan på många håll hårt belastad. Hur tänker ni kring det?

– Vi är beredda på att det här kan bli svårt och frågorna diskuteras internt. Arbetsgivaren får försöka att hitta lösningar så att inte så många i personalen exponeras för smittan. Det kan handla om att ha ambulerande provtagning och inte ta emot de patienterna på sjukhusen. Man kanske behöver omfördela skyddsutrustning.

Vad kan ni göra?

– Det är i första hand arbetsgivaren som får försöka hitta lösningar. Fungerar det inte kan skyddsombudet vända sig till oss. Vi kan komma på inspektion och försöka hitta en lösning. Sen finns det förstås ytterst skyddsombudsstopp, men det är sällan relevant när det handlar om smittrisker.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.