Arbetsmiljö

Experten om corona: Det här gäller på jobbet

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Oro för smitta och oklarhet inför reglerna i virustid. Vad gäller egentligen i arbetslivet? – De vanliga reglerna gäller, påminner Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Publicerad

Vilket ansvar har arbetsgivare för sina anställda som kommer i kontakt med patienter och kunder?

– Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret, vilket betyder att arbetsgivaren är skyldig att förebygga smitta och vidta åtgärder, till exempel att arbetsgivaren tillhandahåller skydd och ser till att de används.

Kan en anställd stanna hemma från jobbet om hen är orolig för att smittas?

– Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer var arbetet ska utföras, om det är hemma eller på arbetsplatsen.  Det kan en anställd inte bestämma själv, utan det måste arbetsgivaren godkänna.

Vad gäller för en anställd som själv hör till riskgruppen eller har en nära anhörig som hör till riskgruppen?

– Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig. I vissa arbetsuppgifter, till exempel inom vården, är det svårare att undvika smitta.

Vad gäller om arbetsgivaren inte låter en anställd jobba/stänger av en anställd?

– Så länge som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, så har den anställda rätt till lön.

Hur ska en arbetsgivare gå till väga om hen inte kan erbjuda arbete eller för att minska personalkostnaderna när verksamheten går dåligt?

– Det enda sättet att på kort sikt minska personalkostnaderna är den nya modellen för korttidspermitteringar, där staten betalar en del av lönekostnaderna. Permitterar man på vanligt sätt har arbetstagaren normalt sett rätt till lön.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Får arbetsgivaren ändra på schemana på grund av arbetsbrist?

– Det regleras i kollektivavtalen för respektive bransch. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste förhandla med facket om viktigare ändringar i verksamheten. Om till exempel ett arbetsskift tas bort ska arbetsgivaren förhandla med facket.

Får arbetsgivaren säga upp personal på grund av att det går dåligt för företaget på grund av viruset?

– Arbetsgivaren har alltid möjlighet att säga upp personal på grund av arbetsbrist, men ska förhandla med facket om det innan. De vanliga reglerna gäller.

Får arbetsgivaren omvandla tillsvidareanställningar till korttidsanställningar för att parera effekterna av viruset?

– Nej, det går inte om parterna inte är överens. Arbetsgivaren kan inte ensidigt reglera om anställningen. Jag tror att den nya överenskommelsen om korttidspermitteringar kommer att ta hand om den här typen av situationer.

Hur bindande är Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för arbetsgivare?

– Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och då har det betydelse vad myndigheten säger, även om de inte är bindande. Men riktlinjer och rekommendationer kan alltid orsaka tolkningsproblem och olika uppfattningar om vad de innebär.

Vad gäller om en anställd inte kan komma till jobbet på grund av att förskolor eller skolor håller stängt?

– Då kan den anställda till exempel jobba hemifrån, ta tjänstledigt eller semester. Om en anställd inte kan komma till jobbet av det här skälet kan det inte ses som olovlig frånvaro, men den anställda har inte rätt till lön om hen inte kan arbeta.

Intresserad av arbetsrätt också? Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev