Arbetsmiljö

”Råttor en hälsorisk för personalen”

Råtthål in till soprummet. ”Golvet i soprummet är täckt av sopor som spridits ut av råttor, hjulen på sopkärlen är omgärdade av papper och plast som fastnar vid transport', skriver skyddsombudet.
Råtthål in till soprummet. ”Golvet i soprummet är täckt av sopor som spridits ut av råttor, hjulen på sopkärlen är omgärdade av papper och plast som fastnar vid transport", skriver skyddsombudet.

Skyddsombudet har stoppat personalens användning av det soprum som används av Björkens kök i Boden. Orsaken är långdragna råttproblem.

Publicerad

I köket lagas mat till äldreboenden.

”Ingen av arbetstagarna ska beträda soprummet tills vidare, det vill säga tills problemet med råttor, råttskit och trasiga sopkärl är löst”, skriver skyddsombudet.

Sanering av soprummet är beställt. Skyddsombudet kräver att någon utomstående som inte arbetar i köket ska frakta sopor från kök till soprum tills saneringen är klar.

”Denna beställning av tjänster har dragit ut på tiden, lindrigt sagt”, skriver skyddsombudet.

Skyddsombudet har i sin anmälan skickat med en bild på det sjabbiga soprummet och en bild tagen utanför soprummet där det syns spår i snön av att råttor kilat in och ut genom ett hål.

Enligt skyddsombudet finns det en allvarlig hälsorisk, inte bara för de som arbetar där, utan även för kökets kunder, äldreboenden.

”Golvet i soprummet är täckt av sopor som spridits ut av råttor, hjulen på sopkärlen är omgärdade av papper och plast som fastnar vid transport. Eftersom vi arbetar med matlagning till äldreboende och därmed har flera hygieniska aspekter att ta hänsyn till har vi gemensamt kommit överens om att inte gå in i soprummet”, skriver skyddsombudet.

Enligt skyddsombudet har problemet med råttor varit en följetong sedan hösten 2018.