Arbetsmiljö

Klart med snabbspår för skyddsutrustning

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm, TT-Bild
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm, TT-Bild
Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket. Foto: Lena Katarina Johansson
Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket. Foto: Lena Katarina Johansson

Arbetsmiljöverket får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för att snabbt godkänna skyddsutrustning utan CE-märkning, i ett slags snabbspår.

Publicerad

– Vi förstår att många är oroliga. Arbetsgivare behöver ta personalens oro på största allvar och föra en nära dialog med arbetstagare och skyddsombud.  Det nya uppdraget ger oss möjlighet att införa en snabb hantering för att kvalitetssäkra skyddsutrustning. Vi hoppas kunna bidra till att öka tillgången till godkänd och säker skyddsutrustning till vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att personalen får alla förutsättningar för att kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör,i ett pressmeddelande.

Enligt Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket, säger att skyddsutrusningen som inte är CE-märkt kan få tillstånd att säljas under vissa omständigheter.

– Den måste leva upp till de väsentliga säkerhetskraven och får bara säljas till en behörig svensk myndighet, säger hon.

Behöriga myndigheter är till exempel Socialstyrelsen, regioner och kommuner. Utrustning får bara överlåtas till prioriterade verksamheter som exempelvis vården, räddningstjänst och polisen.

– Det är bara de verksamheterna får använda icke CE-märkt utrustning och bara under den tid som den här krisen pågår, säger Anna Varg.

– Vi välkomnar alla initiativ som försöker tillgodose bristen på personlig skyddsutrustning men det får inte ske på bekostnad av vårdpersonalens säkerhet och hälsa. Personal som använder personlig skyddsutrustning måste kunna lita på den. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för den utrustning som används i verksamheten och för att informera och utbilda personalen om hur skyddsutrustningen ska användas, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Exempel på utrustning som Arbetsmiljöverket nu kan bedöma och godkänna:

• Engångsoveraller

• Förkläden

• Handskar

• Tjockare handskar

• Ögonskydd, till exempel visir

• Andningsskydd

Källa: Arbetsmiljöverket