Arbetsmiljö

Facken om ökningen av unga utmattade

Företrädare för Kommunal och Lärarförbundet om ökningen av utmattningssjuka medlemmar.

Publicerad

Ann Georgsson, ombudsman Kommunal, ansvarig för branschen äldreomsorg:

”Jag är tyvärr inte förvånad över siffrorna om ett ökat antal unga med utmattningssyndrom. Inom äldreomsorgen kommer du ofta in i yrket på ett bananskal och ställs inför en komplex arbetssituation. Du får liten tid till handledning och stöd i jobbet. Allt ansvar vilar på dina axlar och du jobbar under tidspress. Unga har ofta otrygga visstidsanställningar. Då är det inte lätt att sjukskriva sig och sjuknärvaron blir hög. Du måste vara till lags alla tider om dygnet, sju dagar i veckan, för att klara din försörjning. Men nu gör vi ett stort arbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som handlar om hur vi gör för att arbetsplatser ska må bra.”

Jens Könberg, arbetsmiljö­expert Lärarförbundet:

”Detta är signaler som jag känner igen. Läraryrkena består av hårdare och fler krav än vad det gjorde för tio-femton år sedan. Det är krav som kommer från lagstiftning, myndigheter och huvudmän. Dessutom hårdare krav från både föräldrar och elever. En sak som vi tyvärr noterat är att bara häften av de nyutexaminerade lärarna får introduktionsperioden på tolv månader som de har rätt till. Jag tror att det är en klart bidragande faktor till arbetsbelastningen, och stressen kan upplevas värre bland många yngre lärare än äldre. Utöver det finns samma problem oavsett ålder. Ett sådant är schemaläggningen som ofta har undermålig kvalitet. Den innehåller inte all arbetstid, utan bara undervisningstiden. Då saknas allt annat som faktiskt ska inrymmas och är knutet till undervisningen.”