Arbetsmiljö

Regeringen satsar på skyddsombuden och #metoo

Jämställdhetsminister Åsa Regnér och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson deltog i #metoo-manifestationen på Sergels torg i Stockholm den 22 oktober i år. Efter upprop på sociala medier samlades tusentals människor på flera platser runt om i landet för att synlig­göra sexuella trakasserier och övergrepp. Foto: TT/IBL Bildbyrå
Jämställdhetsminister Åsa Regnér och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson deltog i #metoo-manifestationen på Sergels torg i Stockholm den 22 oktober i år. Efter upprop på sociala medier samlades tusentals människor på flera platser runt om i landet för att synlig­göra sexuella trakasserier och övergrepp. Foto: TT/IBL Bildbyrå

Regeringen satsar i vårbudgeten extra på det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Därför får Arbetsmiljöverket 10 miljoner kronor. Även de regionala skyddsombuden ska stärkas i sina roller.

Publicerad

Arbetsmarknadsdepartementet med minister Ylva Johansson ger i vårändringsbudgeten för 2018 resurser till den uppmärksammade #metoorörelsen som startade under hösten 2017. Då belystes förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling på många arbetsplatser.

”Regeringen anser därför att ytterligare insatser är nödvändiga för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Regeringen tillför därför 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket under 2018 för informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare.”

Även de regionala skyddsombuden får extra anslag eftersom regeringen nu satsar 15 miljoner kronor på dem under 2018 med anledning av #metoo. ”Satsningarna innebär att både arbetsgivare och arbetstagare får ett bättre stöd i arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga sexuella trakasserier”