Arbetsmiljö

Semestrarna för vårdpersonal i fara

Hur blir det med semestrar för vårdpersonalen i sommar? Foto: Magnus Andersson/TT
Hur blir det med semestrar för vårdpersonalen i sommar? Foto: Magnus Andersson/TT

Vårdpersonalens sommarsemestrar är hotade i spåren av den tuffa pandemivåren. Nu ropar vårdfacken på hjälp från regeringen med att planera både för sommaren och för det berg av utebliven vård som väntar då coronapandemin lagt sig.

Publicerad

– Våra medlemmar kommer verkligen att behöva sin återhämtning nu. Annars kommer sjuktalen att öka, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundet tror inte att alla arbetsgivare i de 21 regionerna och 290 kommunerna kommer att få ihop sina sommarscheman i år.

–Vi saknar förtroende för att regionerna och kommunerna klarar sommarplaneringen i år. Varje chef kan inte sitta med sin egen plan. Det behövs statlig styrning, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Alla försöker ordna sommaren på sitt sätt, förklarar hon.

–Redan nu ser vi att arbetsgivare erbjuder 15 000 till den som avstår semester.

Under många år har det varit sommarkris på olika håll i vården, och facken har påpekat detta för arbetsgivarna gång på gång, berättar hon.

– Vi har lyft bristerna i tio års tid. Många arbetade mer än normalt redan tidigare. Men våra medlemmar kommer verkligen att behöva sin återhämtning nu. Annars kommer sjuktalen att öka.

Uppdämt vårdbehov

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren berättar också om oron inför sommaren, och det uppdämda vårdbehov som finns då vård skjutits upp på grund av coronapandemin.

– Vi kommer att få strida för att våra medlemmar ska få semester. Vi får en hel del frågor från medlemmar om hur det här ska gå ihop, säger Heidi Stensmyren

Men i år, när vården redan går för högtryck under coronakrisen, är läget inför sommaren mer osäkert än någonsin. TT har kontaktat ett tiotal regioner om semesterplaneringen för vårdpersonalen, men svaren är obefintliga eller mycket svävande. Arbetsgivarna vet helt enkelt inte hur det blir med semestrarna för personalen. Just nu är fokus att klara det akuta vårdbehovet.

Även om pandemin skulle ha klingat av till sommaren så är krisen inte över. Sineva Ribeiro och Heidi Stensmyren pekar på det berg av vård som behöver betas av då den akuta coronakrisen lagt sig. Massor av undersökningar och behandlingar har stoppats för att klara pandemin, men de patienterna behöver också få sin vård.

– Här önskar vi se en tydlighet hur vi ska ta hand om detta. Det är viktigt att regeringen ger stöd för hur köerna ska betas av, säger Heidi Stensmyren.

Förlängd semesterperiod

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner (SKR), konstaterar att det är en mycket besvärlig situation för vården, och att mycket vård skjuts upp. Men SKR förhandlar med facken om att förlänga möjligheten att lägga ut semester utöver nuvarande maj till september.

–Från arbetsgivarhåll ser vi att det är ytterst viktigt att personalen får sin vila och återhämtning. Men får man ha förståelse för att förutsättningarna för semesterplaneringen ser annorlunda ut i år. Vi vet ju inte heller hur situationen kommer att utveckla sig.

–Det gör att det kan vara svårt att ge medarbetarna semester i enlighet med de önskemål man har. Beskeden om semester kan också dra ut på tiden. Vi försöker hitta en bra lösning på detta tillsammans med facken, säger Jeanette Hedberg.

Vårdfacken vill att regeringen ska stötta regionerna och kommunerna när det gäller semesterplanering och vårdköer då pandemin lagt sig. Men det tycker inte Jeanette Hedberg är någon bra idé.

–När det gäller bemanningsfrågor och semesterplanering är det frågor som regioner och kommuner hanterar bäst själva, säger hon.

Johanna Cederblad/TT

Några av regionernas svar

Hittills är det bara intensivvården i region Stockholm som aktiverat krisavtalet, men fler kan bli aktuella.

Johan Bratt, chefläkare i region Stockholm, skriver:

"Just nu är det totalt fokus på att säkerställa att det finns kapacitet för det akuta vårdbehovet som nu finns kring covid-19. Det kan också hända att Region Stockholm kommer att behöva hjälpa andra regioner som ligger något senare i sjukdomsutvecklingen. De planer vi hade för att lösa bemanningen i hälso- och sjukvården i sommar tidigare är inte längre aktuella eftersom hela vården ställts om fullständigt sedan dess. Normalt sett kan vi förutse vilka vårdresurser vi sannolikt behöver under sommaren. Nu är läget ett helt annat och vi får planera så snart vi kan överblicka situationen. Vårdens medarbetare arbetar väldigt hårt just nu. Och har gjort det under en längre tid. Vi måste säkerställa att alla får tid för återhämtning samtidigt som vi kan ge den vård som krävs". Han konstaterar också att det kommer att vara brist på vårdpersonal under lång tid framöver.

I Västra Götland skriver presstjänsten:

"Situationen kring covid-19 är komplicerad och det är för tidigt att säga hur det blir. Att dra in redan beviljad semester är något helt annat och om det skulle hända, så måste det finnas synnerliga skäl för det. När förvaltningarna kommit längre i sin semesterplanering så kommer vi ha en bättre koncerngemensam överblick över bemanningssituationen i sommar"."

Region Östergötland uppger att:

"Planering genomförs så mycket som möjligt på vanligt sätt men är försenad på grund av det extraordinära läget. Vi följer det regelverk som finns för sommarsemester, så vi arbetar för att alla ska få semester under perioden juni-augusti".

Region Norrbotten skriver:

"Svårigheten för oss är att vi i nuläget inte vet hur sommaren kommer att gestalta sig. Vi fortsätter att planera för semester men vi är samtidigt tydliga med att dessa planer kan komma att förändras utifrån hur verkligheten blir".

Region Västerbotten skriver:

"I dag kan vi inte få en exakt bild av hur situationen kommer att se ut i sommar. Vi har den semesterplanering som är gjord innan covid-19 och vi ser nu över vilka förutsättningar som finns utifrån rådande läge då vi inte vet hur behovet av vård kommer att se ut".

TT