Arbetsmiljö

Nobina vill ha tystare skyddsombud

Bussbolaget Nobina i Umeå kräver att skyddsombuden skriver på en sekretessförbindelse.<br> - Förbindelsen blev presenterad för oss när vi begärde att få ut dokument om företagshälsovården, säger huvudskyddsombudet Camilla Ingman.

Publicerad

Det dokument om företagshälsovården de skulle ha fått ut om de skrivit på var ändå svärtat på vissa ställen, säger Camilla Ingman när hon är vid ändhållplatsen.

- Vi förstår inte varför vi ska skriva på en sekretessförbindelse när skyddsombudens tystnadsplikt redan finns reglerad i arbetsmiljölagen.

Så i stället för att skriva på skickade de iväg en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagens hänvändelseparagraf 6:6a. Och i morgon tisdag blir det arbetsmiljöinspektion.

Camilla Ingman anser att den förbindelse bolaget vill att de ska skriva på för att kunna få ut uppgifterna de som skyddsombud har rätt att få ut är väldigt omfattande. Bland annat skriver de då under på att tiga om företagets rutiner och arbetsmetoder.

- Vi väntar med att skriva på. Vi är rädda för att det skulle hindra oss i vårt uppdrag, säger Camilla Ingman.

Hon har även gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om bussförarnas långa pass. De som kör i Umeå stadstrafik har en ramtid på upp till elva timmar.

- Man blir helt slut. Vi har begärt en risk- och konsekvensanalys av hela vårt tjänstepaket, säger Camilla Ingman som nu vänt bussen och kör iväg.