Arbetsmiljö

”Hur kan arbetsmiljön bland rovdjur bli säkrare?”

Vild varg på bröderna Sagbakkens gård i Lillehammer, Norge. Foto: Geir och Terje Sagbakken/TT
Vild varg på bröderna Sagbakkens gård i Lillehammer, Norge. Foto: Geir och Terje Sagbakken/TT

Småföretagare i skog och mark oroar sig för rovdjur som rör sig runt deras arbetsplatser. ”Här står två lagstiftningar mot varandra, arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö och småföretagarens förmåga att göra en riskbedömning och skydda sig själv”.

Publicerad

Det skriver riksdagsmannen Lars Backman, M, i en interpellation ställd till arbetsmarknadsministern.

Även om arbetsmiljölagen av logiska skäl inte gäller egna företagare i samma utsträckning, borde myndigheterna arbeta tillsammans för att se till att även den som arbetar ensam i skogen ska ha en god arbetsmiljö, anser Lars Backman.

”I Hälsingland finns det ca 70–90 vargar som rör sig på ett relativt begränsat område. Det här har nu blivit en arbetsmiljöfråga såväl för anställda i företag som för egna företagare”, skriver han vidare i interpellationen.

Han hänvisar till en egenföretagare som medverkat i tidningen Ljusnan och där uttryckt oro över sin arbetsmiljö som egenföretagare och skogsförvaltare i Galven. Egenföretagen säger till tidningen att han har minst 30 vargar som rör sig i hans arbetsområde och att han alltid har larmdosa med sig när han jobbar.

Lars Backman fortsätter hänvisa till samma tidningsartikel och konstaterar att  företrädare för Arbetsmiljöverket i samma artikel säger att situationen är svår och att en egenföretagare ska göra en egen riskbedömning och ta ansvar för sin egen arbetsmiljö.

”Det finns dock även anställda som är ute i samma skogar och gör liknande arbetsuppgifter och som är i samma utsatta situation när det gäller rovdjur och de risker det medför”, menar Lars Backman.

Därför ställer han två frågor till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 1. Hur är regeringens arbetsmiljöstrategi, med en nollvision mot dödsolyckor och med förebyggande av arbetsplatsolyckor, förenlig med att arbetsgivaren inte kan påverka antalet vargar i ett område, det vill säga arbetsmiljön?

2. Vilka åtgärder, genom exempelvis lagstiftning eller genom styrning av Arbetsmiljöverket, avser ministern att vidta för att förbättra det förebyggande arbetet mot arbetsplatsolyckor relaterade till rovdjur för personer som arbetar i skogen?

Under interpellationsdebatten i riksdagen i fredags konstaterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att jordbruk, skogsbruk och fiske är olycksdrabbade branscher där många arbetar ensamma

– Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt. Den arbetsmiljölagstiftning som behövs finns på plats.

Eva Nordmark menar att både människa och rovdjur ska kunna leva tillsammans och att det ska fungera så bra som möjligt.

– Vi måste ha en politik som värnar både människan och djuret, säger hon.

Eva Nordmark understryker att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på alla arbetsplatser som en ständigt pågående process.