Arbetsmiljö

Facket: Polisers anhöriga kartläggs

Nästan var tionde polis har upplevt att anhöriga utsätts för hot, våld eller trakasserier, enligt en ny undersökning som Ekot tagit del av.

Publicerad

Enligt Polisförbundets ordförande Lena Nitz handlar det om subtila hot, att man vet vad ens barn hade för kläder när man lämnade på förskolan eller vilken bil man kör. Flera poliser uppger också att det blivit vanligare att både de själva och deras familjer kartläggs, till exempel via sociala medier.

Nio procent uppgav att familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier på grund av deras yrkesval.

72 procent av poliserna i undersökningen tycker att deras id-uppgifter inte är tillräckligt skyddade. Polisförbundet vill att det ska bli svårare att ta reda på polisanställdas identitet, till exempel genom att namn borde ersättas med tjänstenummer i polislegitimation och offentliga handlingar.

Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Polisförbundet. Närmare 3000 poliser har svarat på frågor om hot. Svarsfrekvensen är 59 procent.