Arbetsmiljö

Studie: Så dåligt mår din chef

Stressigare miljö pressar även chefen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Stressigare miljö pressar även chefen. Foto: Henrik Montgomery/TT

(Uppdaterad) Håll koll på chefen. Hon mår psykiskt allt sämre, visar en ny studie. Långtidssjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat dramatiskt senaste sex åren. – En chef ska ständigt vara tillgänglig och sedan sitter de och skyfflar mejl på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Previa.

Publicerad

Trenden är tydlig, chefsrollen blir mer pressad, åtminstone om man ska tro frekvensen av sjukskrivningar. Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa nästan tredubblats, enligt företagshälsovårdsföretaget Previas studie bland 12 300 chefer.

– Ökningen som vi ser är ganska dramatisk, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Värst för kvinnor

Och den har ändrat karaktär. Korttidsfrånvaron har snarast minskat medan långtidsfrånvaron skjutit i höjden, ofta till följd av psykosociala orsaker. Allra värst är det för kvinnliga chefer, vilket enligt Lena-Karin Allinger hänger ihop med att de oftare chefar i den offentliga sektorn där personalgrupperna är större.

Allvarliga siffror, anser jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), speciellt att kvinnor toppar även den här sjukskrivningsstatistiken.

– Det är en viktig jämställdhetsfråga, säger hon.

Bra fråga

Hur hanterar hon själv stressen som chef?

– En bra fråga. Jag har barn också, det är viktigt med en arbetsplats som tillåter att man kan hämta och lämna barn, nämner hon som exempel.

I en vidare innebörd tycker hon att det är viktigt att frågan om psykisk ohälsa hamnar högt på agendan.

– Vi behöver fundera på vad som gör att vi mår så dåligt i ett av världens rikaste länder, säger Lindhagen.

Ensam chef

En typisk chefsdag är fylld av möten.

–Sedan får man hantera de andra uppgifterna på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger.

I takt med att många företag bantar den administrativa personalen så landar de uppgifterna hos cheferna, vilket skapar stress och en känsla av att tappa kontrollen.

Fortfarande är chefer mindre långtidssjukskrivna än medarbetarna. Fokus i sjukskrivningsdebatten har därför mest kommit att handla om ickecheferna. Men vem tar hand om chefen?

– Det finns en tendens att man tappar bort chefernas arbetsmiljö. Chefer blir lätt ensamma, det är vikigt med nätverk, att ha kontakt med varandra, säger Lena-Karin Allinger.

Chefer som mår dåligt riskerar dessutom ge en spiraleffekt. Underlydande som har en chef som inte är närvarande kan spilla över på personalen i stort, i form av ökad ohälsa.