Arbetsmiljö

Mittmedia om anklagelserna för skyddsombudets död

Per Bowallius, vd för Mittmedia. Foto: Mittmedia
Per Bowallius, vd för Mittmedia. Foto: Mittmedia

Mittmedia vd Per Bowallius kommenterar fackets uttalanden om företagets behandling av personalen och förtroendevalda: – Johan Lif, Journalistförbundets förhandlingschef, är fri att ha vilken uppfattning han vill om företaget, men jag håller inte med honom om den beskrivningen han ger, säger han till Arbetarskydd.

Publicerad

Här publicerar Arbetarskydd Per Bowallius och Mittmedias interna information som gick ut till de anställda i dag, i samband med anklagelserna om att ha orsakat huvudskyddsombudet Sanna Wikströms död:

”Angående kritiken mot Mittmedias personalpolitik och arbetsmiljö”

”I senaste numret av tidningen Journalisten riktas skarp kritik mot Mittmedias personalpolitik. Artikeln handlar framförallt om Sanna Wikström, en medarbetare som lämnade Gefle Dagblad efter en individuell överenskommelse med företaget våren 2016. Sanna Wikström har dessvärre gått bort efter en tids sjukdom och vård på sjukhus, vilket jag verkligen beklagar. Vad som ligger bakom hennes bortgång eller skälen till varför en överenskommelse träffades kan jag inte uttala mig om, vår policy är att aldrig uttala oss i enskilda personalärenden av respekt för den enskilde individen.

Under våren 2017 hölls flera möten med alla fackklubbarna och vi diskuterade personalpolitik och arbetsmiljö, efter medarbetarundersökningen och misstroendeförklaringen. Efter det togs en övergripande åtgärdsplan med aktiviteter fram. Till detta kommer det lokala arbetat med arbetsmiljöfrågor, ett viktigt arbete som pågår och som vi ägnade mer tid åt efter medarbetarundersökningen förra året.

Vid ett av våra möten i våras, med enbart SJF:s Mittmediaklubb, för att gå igenom misstroendeförklaringen och diskutera kritiken (som alla klubbarna senare ställde sig bakom) och då även upplevelsen av mobbning som anledning till att medarbetare (i de norra regionerna) känt sig tvingade att träffa överenskommelser och sluta. Även om företaget och klubben inte blev överens om beskrivningen i varje enskilt fall så var det viktiga diskussioner. Vi hade även ett möte för att SJF:s Mittmediaklubb skulle få möjlighet att framföra sin uppfattning om händelser som skett och företagets agerande efter att två medarbetare på Gelfe Dagblad slutat, med individuella överenskommelser. Företaget håller inte med klubben och vi blev inte överens om varken allvaret i de händelser som lett fram till överenskommelser eller om den arbetsrättsliga processen i alla delar, men vi lyssnade och har tagit ta till oss av den kritik som framförts.

Den allvarliga kritiken som handlar om mobbning kommer vi att hantera genom lokala samtal med fackliga företrädare och skyddsombud. Vi kommer även under våren att göra en ny medarbetarundersökning med fokus på bland annat den frågan för att ge alla en möjlighet att uttrycka sig anonymt. Vi har också planerat ett möte med alla fackklubbarna och även med huvudskyddsombud för att stämma av och diskutera den åtgärdsplan som vi arbetar efter, när det gäller personalpolitik och arbetsmiljö.

Mobbning är helt oacceptabelt, och om du av någon anledning upplever dig mobbad och inte får något stöd från chefer eller HR eller förtroendevalda är du alltid välkommen att kontakta mig (Per). ”