Arbetsmiljö

Gränsvärden för arbete i kyla saknas

Vid arbete i kyla utsätts kroppen för större påfrestningar än normalt. Risken för arbetssjukdomar och olyckor blir större ju lägre temperaturen är. Nedkylning påverkar även förmågan att tänka och observera.

Publicerad

– Det finns inte några gränser för hur kallt det får vara på en arbetsplats eller hur länge man får arbeta vid en viss temperatur, säger Gunnar Åhlander, handläggare för ventilation och termiskt klimat på Arbetsmiljöverket.

– Det går inte att sätta några temperaturgränser eftersom det är väldigt individuellt hur man klarar kyla. Och det beror också på vad man jobbar med för tillfället, säger han.

Men en grundregel är att man ska ha rätt skyddsklädsel, se till att hålla sig i rörelse och tidsanpassa arbetet. Arbetsledningen måste vara lyhörd och ta de anställdas behov på allvar när de behöver ta pauser för att värma upp sig med jämna mellanrum. Hur man påverkas vid kyla beror inte bara på lufttemperatur utan även på luftfuktighet och luftrörelser som kan orsakas av kallras, ventilation eller vindar.

– De som arbetar i fryslager har ju möjligheter att gå ifrån arbetet en stund för att undvika nedkylning. Men de som jobbar utomhus, som byggnadsarbetare och skogsarbetare, har svårare att göra det och är ofta mer utsatta, säger Gunnar Åhlander.

Yrken där stor andel sysselsatta utsätts för kyla

23 procent av yrkesarbetande män och 14 procent av yrkesarbetande kvinnor är utsatta för kyla minst en fjärdedel av sin arbetstid. Från 2013 till 2015 har andelen sysselsatta kvinnor i åldern 30–49 som utsätts för kyla ökat från 10 till 14 procent.

Det görs få anmälningar till Försäkringskassan av arbetsskador som är relaterade till kyla.

Under 2012–2016 gjordes 189 an­mäl­ningar av köld­rela­te­rade arbetssjukdomar och 26 ar­bets­olyckor med sjukfrånvaro.

Bygg- och anläggningsarbete: 69%

Jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske: 69%

Lastbilsförare: 61%

Förskollärare, fritidspedagoger: 52%

Maskinförare: 46%

Byggnadshantverkare: 44%