Arbetsmiljö

Se upp för härskarteknikerna!

Se upp för de nya härskarteknikerna på jobbet. Foto: Chris Rout / Alamy
Se upp för de nya härskarteknikerna på jobbet. Foto: Chris Rout / Alamy
Camilla Ländin har skrivit boken ”Härskartekniker – identifiera, hantera och förbygga”. Som organisationskonsult håller hon föreläsningar och workshops kring härskartekniker för att förbättra arbetsmiljön.
Camilla Ländin har skrivit boken ”Härskartekniker – identifiera, hantera och förbygga”. Som organisationskonsult håller hon föreläsningar och workshops kring härskartekniker för att förbättra arbetsmiljön.

PSYKOLOGI. Det låter som en komplimang, men är en metod för att slippa göra det själv. – Det är en form av manipulation för att få sin vilja igenom på andras bekostnad, säger Camilla Ländin, organisationskonsult, som har skrivit en bok om härskartekniker på arbetsplatsen.

Publicerad

”Du som är så duktig med datorn kan väl hjälpa mig med den här uppdateringen?”

Varför funkar komplimangmetoden?

– Min teori är att vi är så svältfödda på feedback på jobbet att vi faller för det som kan tolkas som positiv feedback. Högre lön och beröm från chefen är det man i arbetsmiljö­undersökningar önskar sig mer av.

Vad vore det rätta att säga i dator­exemplet?

– Gör konstaterandet ”jag vet att du är väldigt duktig med datorer och jag är inte alls lika teknisk, skulle du ha lust att hjälpa mig?”. Då är du tydlig med att du ber om hjälp för att du inte kan själv.

Camilla Ländin skulle hålla föredrag om härskartekniker. Hon upptäckte att litteraturen mest handlar om olika situationer, det saknades en systematisk beskrivning. Så hon skrev en själv, med utgångspunkt i de klassiska härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, förminskande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering samt våld och hot om våld. För socialpsykologen Berit Ås, som namngav dem på 1970-talet, var de exempel på patriarkaliskt översitteri gentemot kvinnor. Camilla Ländin anser inte att härskartekniker är något som enbart män utövar mot enbart kvinnor.

– Därför har jag inte anlagt ett genusperspektiv. Jag tycker att det handlar om något mycket större: manipulation och kommunikation eller brist på kommunikation.

Camilla Ländin har lagt till sju nya härskartekniker: projicering, komplimanger, hierarkier, tid, stereotyper, offerkoftan, relativisering.

Är de ”gamla” härskarteknikerna omoderna?

– Jag måste tyvärr säga att de är sorgligt ­aktuella allihop. Enligt arbetsmiljöundersökningar är osynliggörande den absolut vanligaste. Vi har väl alla upplevt att en chef eller kollega tagit ens idé och presenterat den som sin egen.

Vad ska man göra då?

– Träna på att konfrontera härskarna. Du kan vara tydlig: ”Jag märkte att du stal min idé.” ­Eller diplomatisk: ”Ja, det var ju det vi pratade om i går, kul att du tyckte att det var en bra idé.”

7 gamla härskarmetoder

1. Identifiera

Skaffa dig generell kunskap om hur de olika härskar­teknikerna yttrar sig. Fundera över vad du själv gör som kanske uppfattas som härskarteknik och vad det kan ha för påverkan på omgivningen. Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik kan vara en härskarteknik i sig. Att få mothugg i en diskussion eller en chef som pekar med hela handen är inte automatiskt härskarteknik. Att känna sig sårad är inget bevis.

2. Hantera

Fråga dig hurdant samtalsklimatet är på arbetsplatsen. Hur är situationen i formella mötessammanhang, kommer alla till tals? Kan vi förbättra mötesstrukturen? Vilken typ av klimat vill vi ha i fikarummet? Bestäm tillsammans hur ni vill att samtalstonen ska vara och upprätta kommunikations­kontrakt.

3. Förebygga

Jobba långsiktigt med kommunikationskontrakt liksom med mångfalds- och likabehandlingsarbete. I grunden handlar det om människosyn. Sitt inte bara på kammaren och gnäll. Först när kritik framförs kan det bli förändring. Alla i en orga­nisation har ansvar för att leva ­efter värderingarna och ha löpande dialog med varandra.

1. Osynliggörande. Ingen tar notis om det du säger eller gör.

2. Förlöjligande och förminskande. Ofta framställt som humor. Här finns ”lilla gumman” men också omvänt, när någon kallar sin partner ”regeringen”.

3. Undanhållande av information. Utövas ofta i grupp, som undanhåller dig information för att själva framstå i bättre dager eller försvåra ditt arbete.

4. Dubbel­bestraffning. Hur du än gör skulle du ha gjort på ett annat sätt.

5. Påförande av skuld och skam. Det kan vara mobbningsoffret som anses ha provocerat mobbarna och följaktligen får bära ansvaret.

6. Objektifiering. Du förvandlas till att vara enbart en kropp. Det sker med allt från kommentarer till fysiska trakasserier.

7. Våld eller hot om våld. Att hota, misshandla eller på andra sätt trakassera är olagligt och något som man kan bli dömd för.

 

7 nya härskarmetoder

1. Projicering. Du får skulden för det du klagar på. ”Du brukar minsann också vara sen...”

2. Komplimanger. För att slippa anstränga sig själv säger man ”Du som är så duktig kan väl...”.

3. Hierarkier. ”Det är jag som bestämmer” eller ”Jag är så obetydlig”.

4. Tid. Att något är nytt är enda argumentet för – eller att något dissas för att det är gammalt. ”Du är för ung/gammal.”

5. Stereotyper. Reducera en individ till att vara representant för sitt kön, ålder eller något. Metoden minskar möjligheten för den som utsätts att bedömas utifrån sin kompetens eller erfarenhet. Härskaren ser inte, eller vill inte se, förbi sina fördomar och föreställningar.

6. Offerkoftan. Martyren som pratar om sitt slit och släp för att få sympati och känna sig behövd.

7. Relativisering. En form av förminskning genom att bräcka den som berättar.