Arbetsmiljö

PTSD:n var arbetsskada

Läraren var med om en hotfull situation på jobbet och drabbades av PTSD. Efter sex år fick hon nej till fortsatt livränta. Nu har beslutet ändrats – hon får fyra miljoner i livränta. Foto: Anders Wiklund / TT
Läraren var med om en hotfull situation på jobbet och drabbades av PTSD. Efter sex år fick hon nej till fortsatt livränta. Nu har beslutet ändrats – hon får fyra miljoner i livränta. Foto: Anders Wiklund / TT

ARBETSSKADA. Läraren var med om en hotfull situation på jobbet och drabbades av PTSD. Efter sex år fick hon nej till fortsatt livränta. Nu har beslutet ändrats.

Publicerad

En lärare var med om en allvarlig hotsituation på arbetet och blev sjukskriven på grund av psykiska besvär. Besvären bedömdes först bero på utmattningssyndrom. Senare fick läraren även diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Försäkringskassan beviljade läraren, som var medlem i Lärarförbundet, tidsbegränsad arbetsskadeersättning för besvären från utmattningssyndrom. Efter drygt sex år avslogs hennes ansökan om fortsatt livränta. Det skriver LO-TCO Rättsskydd i ett pressmeddelande.

Rättsskyddet företrädde läraren och överklagade Försäkringskassans beslut. Förvaltningsrätten skickade tillbaka ärendet till Försäkringskassan som nu har godkänt besvären som arbetsskada. Läraren har beviljats full livränta utan tidsbegränsning. Det betyder att läraren fått rätt till mer än fyra miljoner kronor i arbetsskadeersättning från Försäkringskassan, skriver LO-TCO Rättskydd.

Försäkringskassan ansåg först att diagnoserna utmattningssyndrom och PTSD inte kunde anses klarlagda från och med ansökningstidpunkten. Utvecklingen av lärarens besvär och tidssambandet mellan händelsen på arbetet bedömdes av Försäkringskassan som alltmer otydligt. Diagnosen PTSD ansåg inte Försäkringskassan vara klarlagd över huvud taget.

I förvaltningsrätten påtalad läraren, enligt Rättsskyddet, att hennes besvär i stort var de samma som när hon beviljats livränta. Hennes diagnoser var dessutom klarlagda av fyra olika specialister i psykiatri.

Förvaltningsrätten bedömde att det sambandet mellan besvären och händelsen behövde utredas mer och skickade därför tillbaka ärendet till Försäkringskassan.

En försäkringsmedicinsk rådgivare fick ärendet och kom fram till att övervägande skäl talade för att händelsen orsakat besvären från PTSD. Det gjorde att Försäkringskassan fattade ett nytt beslut. Lärarens besvär av PTSD godkändes som arbetsskada och hon beviljades full livränta utan tidsbegränsning, skriver LO-TCO Rättsskydd.