Arbetsmiljö

Hemtjänstpersonal utsätts för rasistiska uttalanden

De ansvariga i Jönköpings kommun måste ta reda på orsakerna till varför en brukare som hemtjänsten har ansvaret för trakasserar och kränker de anställda. Det slår Arbetsmiljöverket fast.

Publicerad

Brukaren hotar och jagar personalen och har kört på de anställda med rollator. De anhöriga har lämnat hotfulla meddelande på telefon. En hammare har hittats som de anställda misstänker gömts för att användas mot dem.

Brukaren och anhöriga har använt rasistiska tillmälen och okvädningsord med hänsyftning på utseende och kön.

På arbetsplatsen har det varit täta chefsbyten och de anställda tycker inte arbetsgivaren tagit deras rapporter på allvar.

Enligt Arbetsmiljöverket känner personalen ångest och blir rädda när de tilldelas arbetsuppgifter hos brukaren.

Verket ger nu kommunen fram till den 1 februari för att ta itu med detta. Tillbud måste rapporteras och åtgärder för hur dessa situationer ska hanteras och vad man kan göra för att personalen inte ska utsättas för allt detta måste presenteras.

Detta vid ett vite på 50 000 kronor.