Arbetsmiljö

Elever med vapen på Astrid Lindgrens skola

Lärarna vid Astrid Lundgrens skola i Vimmerby vill inte gå till jobbet längre. Och de som gör det går de dit med en klump i magen, larmar skyddsombudet.

Publicerad

Enligt skyddsombudet har elever i en av klasserna med sig vapen till skolan. De anställda får dagligen utstå kränkningar och hårda, otrevliga ord.

”Nu har det gått så långt att de som arbetar med klassen inte vill komma till jobbet. Vad ska hända i dag? Vad ska jag bli kallad i dag? Pedagoger och skolpersonal har larmat sedan september om klassen”, skriver skyddsombudet i anmälan till Arbetsmiljöverket.

I december skickade skyddsombudet en anmälan, en 6:6a-anmälan, till arbetsgivaren – men har ännu inte fått något svar.

Detta är en 6:6a-framställan

”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.”

(Ur Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, Arbetsmiljölagen, AML)