Arbetsmiljö

Vägglöss plåga på stödboendet

På Anneberga stödboende i Haninge har man sedan en längre tid haft stora problem med vägglöss. Löss har konstaterats i personalens arbetsrum, jourrum och i de boendes lägenheter. Flera försök med sanering har misslyckats.

Publicerad

Att det fanns vägglöss på boendet konstaterades i maj förra året.

”Detta har skapat en oerhört stor påfrestning i arbetsgruppen eftersom vi ständigt oroas över var i enheten problematiken finns – samt en stor oro över att vi ska få med oss detta hem”, skriver Kommunals skyddsombud.

Skyddsombudet befarar att sjukfrånvaron kommer att öka på grund av detta.

Arbetsgivaren Haninge kommun svarar att flera saneringar planeras, vilket personalen kommer att informeras om löpande. De anställda kommer också att erbjudas samtalsstöd, i grupp men även enskilt.