Arbetsmiljö

Kvinnors dubbelarbete förkortar livet

Resultatet visar att tvillingmammorna hade högre dödlighet senare i livet. Foto: John Birdsall/REX/Alloverpress
Resultatet visar att tvillingmammorna hade högre dödlighet senare i livet. Foto: John Birdsall/REX/Alloverpress

Kvinnors dubbla ansvar för både familj och arbete leder till både sämre hälsa och kortare livslängd, visar en studie från IFAU. Framförallt stressrelaterad dödlighet drabbar dessa kvinnor.

Publicerad

Kvinnor dubbelarbetar ofta. De tar ansvar för hem och hushåll och förvärvsarbetar samtidigt. Inte sällan i kombination med att göra karriär.

Men ett sådant liv är skadlig för hälsan. En studie från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar att dödligheten är högst bland mammor som förvärvsarbetar mest, framför allt i stressrelaterade sjukdomar och sjukdomar som kopplas till rökning.

För att komma fram till resultatet har forskarna gjort ett ovanligt upplägg av studien. De har granskat kvinnor som i sin första förlossning fick tvillingar och jämfört dem med kvinnor som födde ett barn.

Antagandet är att tvillingmammor har extra svårt att kombinera ansvar för barn och familj med förvärvsarbete. Om tvillingmammorna utvecklar sämre hälsa jämfört med kvinnor som födde ett barn tyder det på att ansvar för barn har en negativ effekt på hälsan, enligt forskarna.

Kvinnorna i studien var födda 1925 till 1935, och var förstföderskor någon gång under åren 1950 till 1970.

Resultatet visar att tvillingmammorna hade högre dödlighet senare i livet. Den låg 13 procent över jämförelsegruppen av kvinnor.

– Vår tolkning är att stressen som kommer av det dubbla ansvaret är dålig för hälsan. Det betyder inte att kvinnor bör sluta arbeta när de får barn. Istället pekar det på vikten av ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv, säger Johan Vikström, forskare vid IFAU i ett pressmeddelande.

Överdödligheten var särskilt stor bland tvillingmammor med hög utbildning och med en pension över medianen. Högre utbildning ger en högre sannolikhet att kvinnan gör karriär trots barn, och högre pension än medianen indikerar att kvinnan har arbetat mer, bedömer forskarna.

Forskarna säger också att det behövs fler studier om mekanismerna bakom dubbelarbetande kvinnors hälsoproblem. Yngre generationer är i ökad utsträckning mer benägna att stanna kvar på arbetsmarknaden medan barnen växer upp, vilket är ett motiv för fortsatt forskning. Ett annat är att pappornas roll också förändras och de tar i ökad utsträckning ansvar för barnen i familjen.

Studien har gjorts i samarbete med Munich Center for the Economics of Aging.

Läs mer (engelska).