Arbetsmiljö

”Digitala arbetsmiljön behöver större fokus”

Jan Gulliksen. professor på KTH, var tidigare ordförande för regeringens digitaliseringskommission. Han menar att dagens arbetsmiljöföreskrifter behöver anpassas så att de bättre kan appliceras på digitala arbetsmiljöer. Foto: Kristina Sahlén
Jan Gulliksen. professor på KTH, var tidigare ordförande för regeringens digitaliseringskommission. Han menar att dagens arbetsmiljöföreskrifter behöver anpassas så att de bättre kan appliceras på digitala arbetsmiljöer. Foto: Kristina Sahlén

Datorn har ökat stressen och kraven på medarbetarna, men få tänker på den som en digital arbetsmiljö – med stora effekter på din hälsa. – Jag har aldrig sett ett skyddsombud som tittar på vilka datorstöd de anställda har, säger Jan Gulliksen, professor på KTH.

Publicerad

I dag finns få yrken där datorn inte har en funktion.

– Vi har skyddsombud som säkerställer att vår arbetsgivare ger medarbetarna den bästa arbetsmiljön de kan ha. Men jag har aldrig sett ett skyddsombud som tittat på datorstöden, annat än kanske ur ett fysiskt belastningsperspektiv.

Datorn gör oss stressade när tekniken inte fungerar, menar Jan Gulliksen. Vi känner oss då otillräckliga när vi inte har kunskapen som behövs för att hantera alla olika system.

Enligt Jan Gulliksen är den digitala arbetsmiljön i dag ett stort problem som skulle behöva ett större fokus. Sedan datorerna intog våra arbetsplatser har kraven på medarbetarna ökat.

– Vi ska bli mycket mer effektiva, jobba snabbare och hänga med på ett helt annat sätt. Det är mycket mer ansträngande tankemässigt. Men det har ingen tagit höjd för när man introducerat detta. I stället fortsätter kraven att öka på vad vi ska prestera.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, även den digitala. Det vet de oftast om.

– Men många känner sig vilsna när det gäller hur de kan förbättra den. De har varken kunskap eller verktyg för det. De vet inte hur de ska göra.

Ofta har företagen redan investerat mycket pengar i att bygga nya datasystem för att saker ska förbättras.

– Men nya problem dyker ständigt upp.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter behöver uppdateras, anser Jan Gulliksen. Föreskriften Arbete vid bildskärm menar han är ålder­domlig, eftersom den kom till i en tid när vi pratade om bildskärmsstrålning och bildskärmen upptog nästan hela skrivbordet. I dag jobbar många med bärbara datorer och mobiltelefoner.

– Mobilen är också en bildskärm som borde innefattas under föreskrifterna.

En forskargrupp som Jan Gulliksen ingår i har tittat på ett stort antal yrkesgrupper och deras digitala arbetsmiljö. Allt från hemtjänstpersonal, som bara har en mobiltelefon som bildskärm i sitt arbete där de skriver in journalanteckningar och gör registreringar i samband med hembesök, till handläggare på myndig­heter som sitter framför datorn åtta timmar om dagen och har ständiga kundkontakter.

– Det är en vanlig arbetssituation som egentligen strider mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I dem står det att starkt styrt och bundet arbete normalt sett inte ska förekomma. Trots det fortsätter vi att utveckla just den sortens arbeten, säger Jan Gulliksen.

Tre råd: ”Ställ krav”

Jan Gulliksen råder arbetstagare att ställa krav på:

• att få rätt digital utbildning.

• att arbetsplatsen har väl fungerande och användbara datasystem för just din arbetssituation.

• ett arbetstempo som är anpassat efter de behov du har i ditt arbete.