Arbetsmiljö

Långa arbetsdagar dödar alltfler

Långa arbetsdagar dödar alltfler. Foto: Shutterstock /TT

Forskning. Stroke och hjärtsjukdomar ligger bakom hundratusentals dödsfall varje år globalt. Det visar en ny studie och trenden går åt fel håll.

Publicerad

2016 dog omkring 745 000 personer av stroke eller hjärtsjukdomar på grund av långa arbetsdagar. Ytterligare många fick flera år av sina liv präglade av sjukdomarna. Studien nämner att 23,3 miljoner levnadsår har påverkats.

Forskarna har studerat läget i 183 länder under perioden 2000 till 2016 genom att använda sig av uppgifter om utsatthet för långa arbetsdagar från Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s organ för arbetslivsfrågor ILO. De har sedan använt data över stroke och hjärtsjukdom och gjort nedslag för åren 2000, 2010 och 2016.

Långa arbetsdagar definieras som arbetsveckor med 55 arbetade timmar eller mer.

Enligt studien ökade de som jobbade mer än 55 timmars arbetsvecka med 9,3 procent under åren 2000 till 2016. Andelen som dog på grund av hjärtsjukdom relaterat till långa arbetsdagar ökade mer, med 41,5 procent och de som dog av stroke ökade med 19 procent.

Forskarna konstaterar att andelen som arbetar många timmar har ökat rejält mellan 2010 och 2016. De befarar att den utvecklingen ökar och nämner gig-ekonomi, osäkra arbetsformer och tillfälliga påhugg genom inringning som exempel. De nämner också att efter tidigare ekonomiska nedgångar tenderar antalet arbetade timmar att öka. En sådan ökning kan också komma efter covid-19 pandemin.

Studien publiceras i tidskriften Environment International. Läs hela studien här.