Arbetsmiljö

Flertalet utbrända lider efter sju år

Forskare har i en unik studie följt patienter som behandlats för utbrändhet under flera år. Efter sju har har majoriteten kvar symtom.
Foto: Alamy
Forskare har i en unik studie följt patienter som behandlats för utbrändhet under flera år. Efter sju har har majoriteten kvar symtom. Foto: Alamy

Sju år efter behandling för utmattningssyndrom hade majoriteten fortfarande symtom. Det visar en unik studie. Samarbete mellan vården, arbetsgivaren och medarbetaren är avgörande för att må bättre.

Publicerad

Majoriteten av dem som behandlades för utmattningssyndrom hade fortfarande problem efter sju år. Det visar en studie från Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen. Enligt forskarna, Kristina Glise, Lilian Weigner och Ingibjörg Jonsdottir, har ingen studie tidigare följt upp den här patientgruppen under så lång tid.

Forskarna har ställt frågor till en grupp patienter som varit sjukskrivna med diagnosen utmattningssyndrom. 217 patienter har svarat på enkätfrågor och 163 har forskarna träffat och undersökt. Flertalet har fortfarande kvar symtom. De vanligaste är sämre förmåga att hantera stress, extrem trötthet och minnesförlust.  Forskarna, bakom studien, bedömer att en tredjedel fortfarande är utmattade. Få av dem var dock sjukskrivna.

I studien, som publicerades i BMJ Psychology våren 2020, konstaterar forskarna att dessa patienter inte verkar få rätt behandling eller att den behandling de får inte räcker och att mer forskning behövs. En ytterligare förklaring till att de inte mår bättre flera år efter behandlingen kan vara att personerna ännu utsätts för hög stress. Hinder för att läka kan också vara ett stort engagemang hos medarbetaren själv och egna krav på att allt ska vara perfekt. Det kan särskilt hindra om medarbetaren fortfarande utsätts för hög stress och dålig psykosocial arbetsmiljö.

Trots att majoriteten av de tillfrågade fortfarande har symtom anser de att de mår bättre än när de först sökte hjälp. Dock anser endast 16 procent att de var helt friska, visar studien.

Forskarna slår fast att varken vården eller arbetsgivaren är beredd på att ett tillfrisknande tar så lång tid.  Sjukskrivning- och sjukförsäkringssystem är inte heller anpassade för en så tidskrävande process.

På Institutet för stressmedicins hemsida står det att prognosen för patientgruppen på lång sikt är god och att de flesta patienter med utmattningssyndrom kan komma tillbaka i ett någorlunda normalt liv. Forskarna poängterar att samarbetet mellan patienten, arbetsgivaren och sjukvården är avgörande eftersom det ofta behövs förändringar på arbetsplatsen för dessa medarbetare.

– Det enda som påskyndar återgång i arbete det är när man inkluderar arbetsgivaren i rehabiliteringen på något sätt. Och det visar ju på att samarbete mellan vården, patienten och arbetsgivaren är oerhört viktigt för att vi ska lyckas här, säger överläkare Kristina Glise i en intervju med SvT om studien.

Forskarna fortsätter att undersöka vad som gör att vissa patienter har kvar symtom så många år efter att de sökt vård. vilka faktorer som kan ligga bakom att

Läs hela studien här

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev