Arbetsmiljö

Måste säkerhetsinstruktioner vara på flera olika språk?

Skylt med information om säkerhetsregler på en byggarbetsplats. Foto: Helena Larsson / Naturfotograferna / IBL bildbyrå
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

EXPERTFRÅGA. På vårt företag har vi anställda från en mängd olika länder. En del av dem pratar inte så jättebra svenska och är inte heller bra på engelska. Jag som arbetsgivare undrar vad lagen säger när det gäller att ha säkerhetsinstruktioner på olika språk. Räcker det med att bara ha dem på svenska och engelska eller hur ska vi tänka här?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Grundläggande när det gäller säkerhets­arbete är att nödvändiga instruktioner och information ska vara skriftliga och begripliga för de som berörs. Det kan innebära att vissa instruktioner kan behöva över­sättas eller på annat sätt säkerställa att de anställda förstår. Vi måste också ta hänsyn till och får inte glömma bort att det kan finnas personer som har svårt att läsa eller förstå skriftliga instruktioner, oavsett modersmål. Muntliga och praktiska genomgångar med uppföljning är ett bra sätt att förvissa sig om att de anställda förstår – särskilt med tanke på de som har svårt att läsa. För alla arbetsuppgifter gäller att arbetsgivaren behöver se till att personalen har kunskaper och känner till riskerna för säkert arbete.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Som arbetsgivare måste du förvissa dig om att alla dina medarbetare har förstått vad som gäller. Det kan innebära att du till exempel måste ha instruktioner på ett språk som de förstår. Det är viktigt för alla i er verksamhet att alla har förståelse för vad som gäller. Du bör med jämna mellanrum undersöka att alla har förstått.

– Det är också jätteviktigt att alla praktiserar och utför uppgiften på ett sådant sätt som är angivet i instruktionerna. Därför bör du löpande undersöka att alla följer och har förstått instruktionerna. Lycka till i ert samarbete för en säker arbetsmiljö.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Självklart måste arbets­givaren infor­mera alla arbetstagare på ett sätt som de förstår. Allt annat vore meningslöst. Arbetsgivarens skyldighet finns i kapitel 3, paragraf 3 i arbetsmiljö­lagen. Alla arbetstagare har rätt att få veta vilka risker som finns i arbetet och hur de ska undvikas. I lagens förarbeten framkommer att särskild hänsyn ska tas till invandrare, underförstått de som har annat modersmål än svenska.

– I lagtexten framgår också att arbets­givaren är skyldig att ta hänsyn till den enskilde arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. En särskild förut­sättning kan vara om en arbetstagare inte förstår svenska så bra, och då måste informationen om risker ske på ett sätt som denne förstår.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev