Arbetsmiljö

Hur gör jag när skyddsombud saknas?

Hur gör jag när det iinte finns något skyddsombud, undrar företagaren inom tillverkningsindustrin? Foto: TT-Bild
Hur gör jag när det iinte finns något skyddsombud, undrar företagaren inom tillverkningsindustrin? Foto: TT-Bild
Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö. Foto: Adam Ihse/ TT
Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö. Foto: Adam Ihse/ TT
Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen. Foto: Jessica Gow/TT
Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen. Foto: Jessica Gow/TT
Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Foto: Jessica Gow/TT
Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Foto: Jessica Gow/TT

EXPERTFRÅGAN. Hur ska jag som arbetsgivare på ett mindre företag inom tillverkningsindustrin agera när vi inte har något skyddsombud att samverka med? Jag själv kan inte heller så mycket om arbetsmiljöfrågor men vill att vår arbetsmiljö ska vara god.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö: 

– Arbetsgivare kan alltid ta kontakt med regionalt skyddsombud på den fackförening företaget har eller skulle ha kollektivavtal med. De ska samverka med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor på de arbetsplatser där det inte finns skyddsombud. Regionala skyddsombud kan också hjälpa till med val av lokalt skyddsombud. Arbetsgivaren och regionala skyddsombud kan ha ett möte med arbetstagarna där de beskriver vikten av att ha en lokal företrädare som företräder arbetstagarna och samverkar med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. När väl skyddsombud är valt kan arbetsgivare och skyddsombud gå på arbetsmiljöutbildning tillsammans.

Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Det är viktigt att du, som ett komplement till din yrkeserfarenhet, skaffar dig grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med de kunskaperna skapar du en större trygghet i din roll som ledare och ansvarig för verksamheten. När det gäller skyddsombudsfrågan vill jag råda er att uppmuntra medarbetarna till att utse ett skyddsombud och att ni sedan tillsammans samverkar i ert arbetsmiljöarbete. Det är även viktigt att alla medarbetare är engagerade. Ett förslag kan även vara att du - tillsammans med skyddsombud eller en engagerad medarbetare - går en arbetsmiljöutbildning för att ni sedan tillsammans kan ta er an arbetsmiljöarbetet på företaget.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Ett skyddsombud är en viktig samtalspart för en arbetsgivare. Det är någon som kan berätta för chefen hur de anställda mår, vad de tycker är bra och vad som behöver förbättras i arbetsmiljön. Har du ett kollektivavtal så kontakta gärna den fackliga organisationen och be om hjälp. Saknar du kollektivavtal så kanske det finns någon som är medlem i en facklig organisation. Ta kontakt med denne och se om du kan få hjälp. Tänk på att du som arbetsgivare inte har rätt att välja ett skyddsombud.