Arbetsmiljö

Chefen saknar kunskaper om arbetsmiljöarbete

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.

EXPERTFRÅGA. Jag blev utsedd till skyddsombud och skickades på en grundkurs i arbetsmiljö. Sedan jag kom tillbaka har jag redan upptäckt flera arbetsmiljöbrister. Jag har också upptäckt att min chef har bristfälliga kunskaper om arbetsmiljö, som till exempel hur man gör riskanalyser. Får det vara så?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Bra att utbildningen varit givande och att du fått nya kunskaper och inspiration. Jag antar att utbildningen även tog upp en arbetsmiljöfrågas väg, riskbedömningar samt hur det systematiska arbets­miljö­arbetet ska behandlas i samverkan inom en organisation. Det är en bra början, så att ni tillsammans kan komma till rätta med de brister du observerat.

– Jag föreslår att du uppmanar din chef att gå en kurs i arbetsmiljö samt poängterar vilket ansvar arbetsgivaren har. Allra bäst hade varit om din chef gått på samma kurstillfälle som du, så hade ni kommit tillbaka till organisationen med samma utgångspunkt och energi.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Utgångspunkten för allt arbetsmiljöarbete är att din chef och du ska samverka för att få en bra arbetsmiljö. Jag tycker att du som skyddsombud ska berätta för din arbets­givare vad du fick lära dig på kursen. Berätta om systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår att chefen ska göra riskinventeringar, ha en handlingsplan och ha kunskaper om gällande regler och följa dem. I arbets­miljö­lagen, 6:e kapitlet paragraf 4, står det att du som skyddsombud ska delta vid upprättandet av handlingsplaner men också att du ska bevaka att arbetsgivaren genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Problemet du beskriver är tyvärr inte ovanligt. Lagstiftningen är tydlig om att även chefer ska ha kunskapen som krävs för arbetsuppgiften. Men rådet till dig är ändå att närma dig chefen strategiskt. Gör du motsatsen och tydliggör att chefen saknar kunskaper så att han eller hon blir generad eller sårad, har jag svårt att se att ni kommer att hitta en bra samarbetsform. Att chefen har bristfälliga kunskaper är lite tråkigt, men ge personen en chans. Bjud in chefen till ett möte där ni kan diskutera hur ni ska bedriva ert arbetsmiljöarbete. Föreslå att ni kanske kan gå en utbildning tillsammans för att på så sätt få en samsyn om arbetsmiljöarbetet.