Arbetsmiljö

Lastbilschaufför – farligaste yrket

Klämning vanligast dödsorsaken. Arbetarskydd har delat in de 84 dödsolyckorna, bland chaufförer som omkommit under de senaste tio åren, i undergrupper för att se samband och finna vilka orsaker som dominerar. Källa: Arbetsmiljöverket
Klämning vanligast dödsorsaken. Arbetarskydd har delat in de 84 dödsolyckorna, bland chaufförer som omkommit under de senaste tio åren, i undergrupper för att se samband och finna vilka orsaker som dominerar. Källa: Arbetsmiljöverket
”Det finns en tendens i arbetslivet med färre arbetsolyckor, men det är inte lika tydligt i transportbranschen.” Det säger Carl Axel Sundström, utredare och sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Foto: Siv Öberg
”Det finns en tendens i arbetslivet med färre arbetsolyckor, men det är inte lika tydligt i transportbranschen.” Det säger Carl Axel Sundström, utredare och sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Foto: Siv Öberg
Carl Axel Sundström, utredare och sakkunnig, Arbetsmiljöverket.
Carl Axel Sundström, utredare och sakkunnig, Arbetsmiljöverket.
Foto: Siv Öberg
Foto: Siv Öberg

STATISTIK. Arbetsmiljöverkets statistik visar att 70 svenska och 14 utländska lastbilschaufförer omkommit i arbetet de senaste tio åren. Ingen annan yrkesgrupp har så många dödsfall.

Publicerad

I statistiken ser man att de flesta döds­olyckor kommer av att chauffören kläms ihjäl eller får något över sig vid lastning eller lossning. Trafik­olyckor eller när föraren kör in i ett annat, exempelvis stillastående, fordon kommer därefter. Även singelolyckor när chauffören kör av vägen ligger högt.

Carl Axel Sundström har arbetat som utredare och sakkunnig i transportsektorn på Arbetsmiljöverket i 24 år.

– Det finns en tendens i arbetslivet med färre arbetsolyckor, men det är inte lika tydligt i transportbranschen. I vissa fall sker det till och med en ökning. Ofta är det många orsaker som leder fram till att det sker en dödsolycka. Det kan vara stress, dålig utbildning och slitna däck.

– Vid singelolyckorna handlar det i de flesta fall om trötthet, stress och nattarbete. Och när det gäller lastning och lossning av exempelvis stora byggelement, så saknar man ofta tillräckliga hjälpmedel och har inte heller rutiner som säkerställer hur man ska agera.

Carl Axel har tillsammans med två kolleger tagit fram skriften Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg, som är en kartläggning av risker och förslag på förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljöverket konstaterar att ökad konkurrens, även från utlandet, med pressade priser och leveranstider, påverkar arbets­miljön. Och i den grå sektorn finns dessutom före­tag som bryter mot arbetsmiljöreglerna och riskerar sina anställdas hälsa för att få konkurrensfördelar gentemot seriösa företag.

– För att få ned antalet dödsolyckor måste arbetsgivarna hålla liv i trafiksäkerhetsarbetet och se till att de anställda följer trafikreglerna, säger Carl Axel Sundström.

Att chaufförerna får möjlighet att hålla hastighetsbegränsningarna och inte känna sig pressade att köra igen förlorad tid.

Det handlar enligt Sundström om att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och inkludera riskerna i trafiken. Företaget kan till exempel planera körningarna utefter rådande omständigheter, som längd på arbetspass, hålla hastighetsbegränsning, införa en policy för mobilanvändande och användning av rutt­planeringssystem.

Vidare kan man utbilda personalen med fokus på trafiksäkerheten och certifiera sig enligt SS-ISO 39001 Ledningssystem för trafiksäkerhet.

– Egentligen har det hänt ganska lite med lastbilschaufförsyrket för fjärrtrafiken under de år som jag har följt utvecklingen. Även om komforten i hytten är mycket bättre och man slipper tröga kopplingar när man nu har automatlåda är jobbet ganska likt. Men nu börjar tekniken komma på bred front med elektronisk begränsning av hastigheten och framöver även förarlösa bilar, säger Carl Axel Sundström.

Lasta och lossa är farligare än körningen

• Stress med krav på tidhållning oberoende av väglag och hinder i trafiken.

• Långa arbetspass i fjärr­trafiken, ofta med nattarbete.

• Beteende och attityder hos yrkesförare.

• Bristande efterlevnad hos yrkesförare av trafikregler, särskilt hastighetsbegränsningar.

• Distraktion från körningen genom att föraren förväntas vara uppmärksam på och mata in uppgifter i system för ruttplanering eller leveranser.

• Distraktion genom att vara tillgänglig via mobil/sms/mejl under körning.

• Rutiner saknas för att anmäla tillbud och olyckor i trafiken.

• Upphandlingar av transporter och tjänster saknar ofta arbetsmiljökrav.

• Arbetsskadestatistiken ger inte tillräcklig information för att kunna avgöra orsaker bakom händelseförloppen i arbetsolyckorna.

OLYCKOR. Samtidigt som antalet dödsfall minskar inom de flesta yrken visar statistiken att jobbet som lastbilschaufför alltjämt är mycket farligt. Av de 84 chaufförer som omkommit i olyckor de senaste tio åren visar Arbetarskydds kartläggning att drygt 40 procent av olyckorna är kopplade till lastning och lossning, och 36 procent är rena trafikolyckor. Samtidigt pågår insatser för att förbättra säkerheten.