Arbetsmiljö

”Svårt att förutse att pojken var livsfarlig”

Kristina Persson, åklagare, har lagt ner förundersökningen om arbetsgivaren varit oaktsam när vårdaren på ett hvb-hem mördades i januari 2016. Extrapersonalen hade gått hem. Vårdaren jobbade ensam den kvällen.
Kristina Persson, åklagare, har lagt ner förundersökningen om arbetsgivaren varit oaktsam när vårdaren på ett hvb-hem mördades i januari 2016. Extrapersonalen hade gått hem. Vårdaren jobbade ensam den kvällen.

DÖDAD ANSTÄLLD. Vårdaren på hvb-hemmet var ensam kvar på natten. Läget bedömdes som lugnt. – Det fanns inget som tydde på att pojken skulle vara farlig för någon annan än sig själv. Jag bedömer att föreståndarens felbedömning inte var straffbar, säger arbets­miljöåklagare Kristina Persson.

Publicerad

Den 25 januari 2016 avled en anställd på ett hvb-hem i Mölndal. En av ungdomarna på hemmet mördade henne med en kniv. Han hade flyttat till hvb-hemmet från ett familjehem en månad tidigare. Flytten berodde på att familjehemmet ansåg att de inte kunde ta hand om honom därför att han mådde så dåligt. Han hade självmordstankar och hade varit inskriven på Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Det fanns inga uppgifter om att han skulle kunna vara utåtagerande, hotfull eller farlig för andra.

Samma dag som mordet inträffade hade personalen hittat en kniv hos pojken. De hade tagit ifrån honom den och föreståndaren hade kallat in extra personal. Hon hade också fått en bedömning från Bup, som trodde att pojken bara ville skrämmas. Föreståndaren skickade hem extrapersonalen på kvällen. Men pojken hade en kniv till som han mördade den ensamma vårdaren med.

Arbetsmiljöverket gjorde en åtalsanmälan efter mordet. Verket ansåg att arbetsgivaren, det vill säga hvb-hemmets föreståndare, borde ha agerat på ett annat sätt. Hon borde inte ha låtit pojken flytta till hemmet innan det fanns en komplett riskbedömning av honom.

Åklagare Kristina Persson fick i uppdrag att undersöka om föreståndaren hade levt upp till arbetsmiljölagens krav.

– Jag skulle undersöka om det hade gått att förutse knivangreppet och om föreståndaren borde ha gjort det, säger åklagaren.

Kristina Persson ansåg att föreståndarens slutsats, alltså att pojken inte var farlig för någon annan än sig själv, var rimlig.

– Det fanns inga tidigare händelser eller något som pojken hade sagt som talade för något annat, säger åklagaren.

Kristina Persson kom också fram till att föreståndaren inte hade varit oaktsam i arbets­miljö­lagens mening. Föreståndaren kunde alltså inte bestraffas för att pojken bodde på hemmet eller att vårdaren arbetade ensam. Därför lade åklagaren ner förundersökningen.

Pojken dömdes i tingsrätten för vållande till annans död till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han bedömdes ha begått mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Tre domar i liknande fall – farliga intagna

Tunagården

Våren 2008 dog en behandlingsassistent vid Tunagården av de skador hon hade fått av en av de intagna. Institutionschefen och den biträdande institutionschefen bedömdes ha varit oaktsamma. Den intagnas farlighet borde ha bedömts och bedömningen borde ha lett till att han hade omplacerats till en säkrare institution. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att chefernas oaktsamhet orsakade assistentens död.

14 juli 2011, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2098-20.

Häktet i Huddinge

En vakt vid häktet mördades hösten 2011 av en intagen i samband med att hon skulle vakta honom på en rastgård. Kriminalvårdschefen och två kriminalvårds­inspektörer åtalades.

De friades av både tingsrätten och hovrätten. Domstolarna ansåg att det inte kunde krävas av en normalt aktsam arbetsgivare att inse att det som hände kunde hända.

18 september 2015, Svea hovrätt, mål B 1873-15.

S:t Sigfrids sjukhus

En patient orsakade en omfattande brand den 1 augusti 2003. Två andra patienter dog och fem skadades. Landstingsdirektören och en enhetschef åtalades. Båda friades av såväl tingsrätten som hovrätten.

Det gick inte att bevisa att bristerna i arbetsmiljön orsakade olyckan. Inte heller var det säkert att det fanns ett samband mellan vårdarnas brist på brandutbildning och brandens följder.

10 oktober 2007, Göta hovrätt, mål B 2995-06.