Arbetsmiljö

”Fruktansvärt att KS inte reagerat tidigare”

– Det känns fruktansvärt att ledningen valde att inte agera mot antisemitism under lång tid, men att den vaknar nu när det uppmärksammas i svenska och utländska medier.Det säger en av de läkare på Karolinska sjukhuset som upplevt sig utsatt för antisemitism under flera år.

Publicerad

Läkaren och två andra judiska kolleger som slutat på avdelningen har sedan juni 2017 försökt få arbetsgivaren att agera.

Fallet med de judiska läkarna har uppmärksammats i svensk media, men också internationellt. Nyligen besökte representanter från människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center ledningen för Karolinska sjukhuset.

Nu väljer läkaren, som vill vara anonym, att berätta om sina upplevelser i tidningen Arbetarskydd. Läkaren uppger att hen hindrats från att träffa sina patienter, göra vissa operationer, stängts ute från forskningsprojekt och nekats att åka och föreläsa på viktiga konferenser. De judiska läkarna fick dessutom de lägsta lönerna trots att de har höga akademiska meriter och var disputerade.

– När jag nekades att åka på en medicinsk världskongress och hålla en presentation inom mitt område medan flera kolleger utan särskild uppdrag fick åka, hade jag fått nog, säger hen.

Läkarens verksamhetschef tillika överläkare ska ha delat antisemitiska nidbilder på nätet och kastat antisemitiska glåpord mot de judiska läkarna. Materialet som delades i sociala medier har granskats av Svensk kommitté mot antisemitism, svenska myndigheten Forum för levande historia och även av människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center. Alla bedömde materialet som explicit antisemitiskt.

– När man lägger ihop antisemitiska inlägg i sociala medier och hur verksamhetschefen behandlade oss ser man ett tydligt mönster där vi judar har trakasserats på grund av vårt ursprung, säger läkaren.

Antisemitism på arbetsplatserna – det måste vara unikt?

– Nej, det är tyvärr vanligare än man tror. Alla förknippar antisemitism med Auschwitz eller brandbombsattentat mot synagogan i Göte­borg, men det finns även vardagsantisemitism i Sverige.

– Det är uppenbart att Karolinskas rykte skadats när en institution skyddar antisemitism, säger den drabbade läkaren.

Läkarens förhoppning är nu att en opartisk utredning ska tillsättas.

– Karolinska måste ta lärdom av Macchiarini-skandalen. Sjukhuset har nonchalerat, förhalat och förvärrat situationen. Antisemitism och alla andra former av rasism ska inte få finnas på sjukhus eller arbetsplats.

Arbetarskydd har sökt sjukhuset för en kommentar. I ett mejl skriver sjukhusledningen följande:

”Anmälan om trakasserier på antisemitisk grund vid en av våra enheter skickades till dåvarande Sjukhusdirektören i februari 2018. Vi bedömde senare att utredningen behövde kompletteras med en extern utredning. En utredare tillsattes före sommaren men anmälaren bedömde att utredaren inte hade rätt kompetens, och därför omprövades beslutet, och i oktober tillsattes en ny utredare i form av en extern advokatbyrå, som också fick i uppdrag att vid behov anlita ytterligare expertis för att kunna belysa frågan.”

Sjukhusledningen påpekar att den anmälda läkaren inte har varit chef sedan i mitten på 2017, och sjukhuset har i samråd med läkaren kommit överens om att hen tar en time-out från sin tjänst en tid framöver.

Sjukhusledningen menar i sitt svar att det råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier och/eller kränkande särbehandling och att det pågår kontinuerligt och aktivt arbete för att motverka alla typer av trakasserier.