Arbetsmiljö

4 frågor till arbetsrättsjuristen om att ha djur på jobbet

Dan Holke.
På ett vanligt kontor fyller inte katten eller hunden någon funktion, och då är det arbetsgivarens skyldighet att ta bort djuret om medarbetare har problem, svara experten. Foto: Robert Daly / Caiaimage /IBL Bildbyrå /Alloverpress

Dan Holke är vd på LO-TCO Rättskydd.

Publicerad

1. Min chef har sina två katter på jobbet. Jag är allergisk. Vad ska jag göra?

– Gå till skyddsombudet eller arbetsgivaren och berätta som det är, att katterna gör dig sjuk. Om någon blir sjuk av djur har arbetsgivaren en skyldighet att se till att de tas bort från arbetsplatsen. Generellt gäller, enligt arbetsmiljö­lagen, att en arbetsgivare har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra ohälsa.

Så här står det i arbetsmiljölagen:

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.”

2. Kollegan har sin hund på kontoret. Jag är väldigt hundrädd, men drar mig för att säga till.

– Man kan ju fråga sig var gränsen för hundrädsla går. Tycker man bara att det är obehagligt med hundar, eller är man så rädd att man har svårt att arbeta? Utgångspunkten är dock att arbetsgivaren har en skyldighet att ta bort det som arbetstagaren mår dåligt av.

3. En medarbetare tar med sin hund till jobbet. Jag är nyanställd – och allergisk. Jag vill inte inleda mitt nya arbetsliv med en konflikt. Men borde jag inte när jag anställdes ha blivit informerad om att hunden är här?

– Allergi kan betraktas som ett funktionshinder. Allergi är ju en varaktig fysisk begränsning och borde därmed skyddas under diskrimineringslagstiftningen. Man får alltså inte nekas anställning på grund av sitt funktionshinder. Du har alltså rätt till jobbet oavsett om det finns hundar där eller inte.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Om man från början vet om att djur är en del i arbetet är det förstås dumt att söka sig till just en sådan arbetsplats. En pälsallergiker söker kanske inte jobb på ett djursjukhus, en mjölallergiker söker väl inte jobb som bagare. Men på till exempel ett vanligt kontor fyller ju inte hunden någon funktion, och då är det arbetsgivarens skyldighet att ta bort hunden.

Om djur plötsligt blir en del av arbetet, och det finns arbetstagare som är allergiska, så uppstår ju en intressekonflikt. Den som är allergisk visste ju inte om att det skulle finnas djur på arbetsplatsen när den sökte sig dit. Här finns ingen självklar lösning. Det är arbetstagarens hälsa mot djuren och deras funktion i arbetet. Utgångspunkten måste ändå vara att undanröja hinder för arbetstagaren.

4. Jag skulle vilja ta med mig min hund till jobbet. Hon har gott psyke, skäller inte, och är lätt att ha att göra med. Men kollegerna säger nej, trots att de inte är allergiska. Vad kan jag göra?

– Det är arbetsgivaren som bestämmer, och arbetsgivaren som får lösa konflikten. Du har dock inte rätt att ta med en hund till jobbet såvida inte arbetsgivaren tycker att det är okej. Då kommer naturligtvis arbetsgivaren att beakta att din hund kan komma att skapa konflikter på arbetsplatsen.

Intresserad av arbetsrätt också? Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev