Arbetsmiljö

Dagbok från den utsatta vården

Publicerad

<p>Måndag: Jag fick information från en chef i kommunen: fallet med arbetsplatsen som jag skyddsstoppade i juli var inte längre aktuellt. Kunden hade frånsagt sig all hjälp från kommunen. Orsaken till stoppet var att kundens son hade varit hotfull mot hemtjänstpersonalen. Efter skyddsstoppet beslöt Arbetsmiljöverket att en väktare skulle finnas på gatan då hemtjänsten gjorde besök. Det beslutet ligger kvar för den händelse kunden vill ha tillbaka tjänsten.</p> <p>Tisdag: Besökte en arbetsplats tillsammans med skyddsombudet och chefen. Det gällde ett gruppboende, som skulle vara tillfälligt. Vi fann många brister i lokalerna - back i avloppet och felaktigt utformade personalrum. Det var också brister i bemanningen. Stället är helt enkelt inte utformat för ett gruppboende och nu har det varit "tillfälligt" i två år. Jag har lämnat kraven till ledningsgruppen, men ännu inte fått något svar. Kommer det inget går jag vidare med en 6.6a-anmälan. (6.6a-anmälan är en anmälan till Arbetsmiljöverket, som kan leda till inspektion och föreläggande om åtgärder.)</p> <p>Onsdag: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska starta ett boende för missbrukare och psykiskt sjuka. Det rör sig om 23 till 24 platser på ett tidigare studenthem, som nu byggs om. Jag var där tillsammans med huvudskyddsombudet från SKTF och gick igenom ritningar och planer. Vi tittade på ventilationen, på köket och på brandskyddet. Det skyddsombud som ska jobba där deltog också. Det handlade mycket om kommunens besparingar. Mitt jobb är att kolla att det inte sparas för mycket på arbetsmiljön.</p> <p>Torsdag: Jag besökte ett äldreboende, där personalen mår dåligt. En anhörig till en boende anser att personalen är oduglig. De får höra det hela tiden. Ingenting är bra. Vi hade ett möte om hur sådan kritik ska bemötas - om att inte gå i försvarsställning, om att hänvisa till chefen. Man ska också se till så att alla i personalgruppen agerar likadant. Vi hade med en diakonissa från Svenska kyrkan som stödperson. Utöver henne ska jag också försöka få dit en beteendevetare till kommande möten. Vi föreslår också mer folk på kvällarna - det är då den anhöriga kommer dit.</p> <p>Fredag: Fick besök av en medlem som mår dåligt. Hon kommer från ett annat land och känner sig kränkt och mobbad av sina arbetskamrater. Vi diskuterade hur jag ska kunna hjälpa henne. Hon tyckte att hon saknade stöd från sitt skyddsombud, men nu har vi tagit kontakt och sett till att hon får det stödet, till exempel då hon ska ta kontakt med sin chef.</p> <p>Lördag, söndag: Lite jobbmejl, lite Facebook.</p>

Lotta Karlsson...

... är huvudskyddsombud vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad. Hon hör till Kommunal Värmland sektion 8 med cirka 2 200 medlemmar. Hon är undersköterska i botten men är nu tjänstledig på heltid för förtroendeuppdraget. Det har hon haft i tio år. Innan dess hann hon med att vara skyddsombud på fältet i 20 år.