Arbetsmiljö

Protesterar mot slopad städning i coronatid

Skyddsombuden pekar på att det dels är att lägga på lärarna allt fler arbetsuppgifter, dels att städning bara en gång i veckan strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronan. Foto: TT-Bild
Skyddsombuden pekar på att det dels är att lägga på lärarna allt fler arbetsuppgifter, dels att städning bara en gång i veckan strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronan. Foto: TT-Bild

CORONAVIRUS. Skolorna i Örnsköldsvik städas av ett städföretag en gång i veckan. Fyra dagar i veckan har kommunen nu ålagt lärare och elever att göra detta. Skyddsombuden protesterar och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Publicerad

Skyddsombuden pekar på att det dels är att lägga på lärarna allt fler arbetsuppgifter, dels att städning bara en gång i veckan strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronan. Skolor ska städas minst en gång om dagen.

”Att tillföra nya arbetsuppgifter utan att först göra en riskbedömning strider mot arbetsmiljölagen. Det gör man utan att förvissa sig om att personalen har den kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgiften. Samtidigt är många lärare sjuka och vikarier saknas”, skriver Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds skyddsombud i en anmälan till Arbetsmiljöverket som de vill avgör dispyten.

Bildningsförvaltningens skyddskommitté har tidigare konstaterat att lärarna har en väldigt hög arbetsbelastning eftersom sjukfrånvaron är högre än normalt på grund av covid-19, samtidigt som tillgången på vikarier inte är räcker till.

Skyddsombudet tycker också det är oklart vem som ska städa de fyra återstående dagarna och att den därför riskerar att inte bli av.

”Det innebär att verksamheten antingen inte utför den städning som Folkhälsomyndigheten, FHM, rekommenderar för att undvika smittspridning, eller att det är barn, elever eller lärare som utför städningen”, skriver skyddsombuden.

Skyddsombudet citerar från FHM:s hemsida:

”Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Torka av leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.”

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev