Arbetsmiljö

”För mycket nödfallsövertid på Sahlgrenska sjukhuset”

”Arbetsgivaren har beordrat nödfallsövertid i så stor omfattning och på felaktiga grunder att det inte står i paritet med arbetstidslagens bestämmelser”, enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket prövar ett föreläggande eller förbud.

Publicerad

Enligt henne har arbetsgivaren lagt ut nödfallsövertid generellt och inte efter individuella bedömningar.

I början av pandemin går Vårdförbundet med på att den typen av övertid kunde vara motiverat eftersom den var oförutsedd.

”Dock när arbetsgivaren bestämmer sig för att registrera övertid kopplat till vården av covid-19-patienter som nödfallsövertid är övertiden varken plötslig, oförutsedd eller av den mängd att det inte har kunnat förutse och planera för den”, skriver skyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Enligt skyddsombudet är det mycket svårt att förstå listorna med nödfallsövertid. Därför kräver hon att hon tillsammans med arbetsgivaren går igenom samtliga uttag.

Nödfallsövertid får enligt arbetstidslagen (1982:673) tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver vid en naturkatastrof, olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren – och som vållat ett avbrott i verksamheten som kunnat skada liv, hälsa eller egendom.