Arbetsmiljö

Stora Enso i Fors: Omedelbart förbud efter dödsolycka

Stora Enso Fors bruk är en av världens största tillverkare av falskartong för konsumentförpackningar och trycksaker. Här görs också massan till kartongen. Foto: Jörgen Appelgren
Stora Enso Fors bruk är en av världens största tillverkare av falskartong för konsumentförpackningar och trycksaker. Här görs också massan till kartongen. Foto: Jörgen Appelgren

Enligt Arbetsmiljöverket är bristerna är så allvarliga på kartongfabriken i Fors att hjullastare förbjuds på olycksplatsen - tills flera förbättringar är uppfyllda. En 45-årig kvinna dog när hon blev överkörd på området.

Publicerad

Efter att en dödsolycka inträffat vid Stora Ensos anläggning i Fors, nordöst om Avesta, den 11 april inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsplatsen samma dag.

Den avlidna kvinnan var anställd av en underentreprenör, ISS, för att utföra servicearbete som städning.

Med omedelbar verkan förbjuds nu företaget att köra hjullastare på ett område mellan en rensanläggning och reningsverken – om man inte fastställer vilka trafikregler som gäller där. Företaget måste göra klart för alla på arbetsplatsen vilka regler som gäller.

Förbindelseleder mellan fordonstrafik och gångtrafik måste vara separerad och tydligt markerad.

Arbetsmiljöverket tycker att bristerna är så allvarliga att förbudet står kvar så länge som verkets villkor inte uppfyllts.

Förbudet är kopplat till ett vite på 100 000 kronor.