Arbetsmiljö

Skenande ökning av arbetsolyckor bland unga

De mest olycksdrabbade branscherna sett till antal olyckor per 1 000 anställda upp till 25 år sker inom posten, på skidanläggningar och i fjäderfäfabriker. Foto: TT-Bild
De mest olycksdrabbade branscherna sett till antal olyckor per 1 000 anställda upp till 25 år sker inom posten, på skidanläggningar och i fjäderfäfabriker. Foto: TT-Bild
Ifjol anmäldes 4 861 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro bland unga under 25 år. Butiksanställda, byggnadsarbetare och snickare hör till de några av de mest olycksdrabbade. Foto: TT-Bild
Ifjol anmäldes 4 861 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro bland unga under 25 år. Butiksanställda, byggnadsarbetare och snickare hör till de några av de mest olycksdrabbade. Foto: TT-Bild

Arbetsolyckor bland unga har ökat med cirka 20 procent sedan 2014. Det visar preliminär statistik som Arbetarskydd har låtit ta fram från Arbetsmiljöverket. 4 861 olyckor anmäldes i fjol.

Publicerad

- Det vi vet är att olyckorna ökat, och att det på inget sätt är okej eller hållbart, säger ansvarig inspektör Jennie Karlsson på Arbetsmiljöverket.

Ifjol anmäldes 4 861 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande unga under 25 år. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket. Motsvarande siffra för år 2014 var 4 000.

De senaste åren har arbetsolyckorna som leder till sjukfrånvaro ökat i synnerhet bland män i åldern 20–24, trots att antal arbetsolyckor i andra åldersgrupper i stort sett har legat still de senaste åren.

Framförallt ökade anmälda arbetsolyckor bland 20 till 24-åriga män inom grundskoleutbildning och förskoleklass, äldrevård, personaluthyrning, säkerhetsverksamhet samt byggande av bostadshus.

- Vi kommer att titta närmare på ökningen och analysera vad den kan bero på, säger Kjell Blom på enheten för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket sammanställer Sveriges officiella arbetsskadestatistik som baserar sig på siffror från Försäkringskassan.

Arbetsmiljöverkets tillsyn har visat att ju nyare man är på jobbet, desto högre är risken för olyckor. Till exempel bemanningsbranschen sysselsätter 80 000 människor, många av dem unga och nya på arbetsplatserna. När Arbetsmiljöverket gjorde tillsyn inom branschen 2016–2018, fick åtminstone 8 av 10 arbetsgivare krav på åtgärder.

- Risken är 4–6 gånger större att skada sig under den första månaden på jobbet jämfört med en som jobbat ett år, säger ansvarig inspektör Jennie Karlsson.

Enligt henne är det vanligt att bristande introduktion och otillräcklig handledning ligger bakom olyckorna.

­- Varje år skadar sig unga, framförallt för att de hanterar maskiner och arbetsutrustning eller för att de utför tunga lyft utan att ha tillräckliga kunskaper om hur arbetet ska utföras. De utsätts också för hot och våld från kunder, säger hon.

De mest olycksdrabbade branscherna sett till antal olyckor per 1 000 anställda som är högst 25 år är annan postbefordran, främst Citymail, drift av skidsportanläggningar och beredning av fjäderfäkött. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik. 

Utöver arbetsolyckorna anmäldes ifjol också 460 arbetssjukdomar bland unga arbetstagare under 25 år. Arbetssjukdomarna bland unga beror främst på repetitivt arbete och lyft, enligt statistik. Till skillnad från arbetsolyckor har arbetssjukdomar däremot inte ökat de senaste åren bland unga.

- Det finns ett stort behov av arbetsmiljöarbete på ungas arbetsplatser, inspektör Jennie Karlsson vid Arbetsmiljöverket.

Från april till november kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 370 arbetsplatser som sysselsätter unga inom hotell- och restaurang, camping och handel.