Arbetsmiljö

”Kultur där man vågar säga ifrån räddar liv”

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Jörgen Appelgren
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Jörgen Appelgren

”Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom.” Det skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en debattartikel i Arbetet.

Publicerad

Som Arbetarskydd tidigare berättat kom nyligen rapporter som visar flera hundra personer varje år dör i sjukdomar som orsakas av arbetsrelaterad stress.

Generaldirektören konstaterar att dramatiska arbetsolyckor får mycket uppmärksamhet men att i skymundan dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.

Erna Zelmin-Ekenhem skriver vidare i debattartikeln:

”Forskningen visar att det går att minska den arbetsrelaterade dödligheten genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen som minskar förekomsten av stress och andra riskfaktorer.

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen.

För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande. 

En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att säkerhet är en del av kulturen.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö.”