Arbetsmiljö

AFA: Så många fler kvinnor än män skadas

Den som jobbar inom vård och omsorg löper störst risk att drabbas av olyckor i människonära yrken. Och det är fler kvinnor än män som drabbas. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Publicerad

AFA Försäkring administrerar de kollektivavtalade försäkringarna för i princip alla branscher. Nu har bolaget i en rapport sammanställt olyckor i människonära arbetssituationer. Rapporten presenterades på tisdagsmorgonen vid ett seminarium.

– Med olyckor i människonära situationer menar vi olyckor som arbetstagarna råkat ut för som involverar kunder, brukare, barn, elever, kolleger eller patienter. Det vanligaste är att man dras med i ett fall med till exempel en brukare elev eller patient, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Hon läser upp några exempel på typiska situationer ur rapporten:  

Kvinna, 30-64 år, grundskollärare: ”Skulle låsa upp en ytterdörr för elever. Jag blev påsprungen av en elev”

Kvinna, 30-64 år: butikssäljare, dagligvaror: ”Var på väg in på lagret när jag kolliderade med en leverantör som var och fyllde på sallad. Kolliderade med honom så jag smällde i benet ordentligt i stålröret mellan hjulen”. 

Men arbetsolycksfall orsakade av olycka med person hittas även i andra yrkeskategorier, som bland maskinoperatörer och poliser:

Man, underhållsmekaniker och maskinoperatörer: ” Blev knuffad bakifrån och trillade handlös ner i golvet. Slog i vänster axel i tvättkorgen, sedan landade jag med armen och axeln på bänken och ner i golvet”

I statistiken har AFA Försäkring räknat bort hot och våld-situationer och olyckor som inträffat när arbetstagare till exempel deltagit i valbara aktiviteter, som träning.

Risken att råka ut för ett arbetsolycksfall är fem gånger högre för kvinnor än för män visar rapporten. AFA försäkring pekar på det faktum att män som är sysselsatta i yrken med hög risk är yngre och ofta därför inte  skadas lika allvarligt, vid till exempel ett fall som en orsak till det.

– Kvinnorna som drabbas är oftast äldre, säger Anna Weigelt.

De vanligaste skadorna som har godkänts som arbetsskador av AFA Försäkring inom kategorin olyckor i människonära arbetssituationer är frakturer, vridningar, stötar och krosskador. Oftast rör det sig om skador på nacke och rygg, men även att man skadat sig i huvud, hals, ansikte, skuldra eller axel, här är mönstret likadant för bägge könen.

Störst andel allvarliga olycksfall orsakade av olycka med person har personer inom yrkesgrupperna betong- bygg och anläggningsarbete och metall och övrigt industriellt arbete.  I dessa båda grupper kategoriseras 60 procent som allvarliga.

Läs AFA Försäkrings rapport med fler exempel.