Arbetsmiljö

Skyddsombudet på KS: Vi har tjatat länge

Huvudskyddsombudet Eva Håkansson på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Huvudskyddsombudet Eva Håkansson på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

ÖVERTID. Fler anmälningar om arbetstiden inom vården går till Arbetsmiljöverket. – Arbetsgivaren har respekt för Arbetsmiljöverket. Vi tror att det här hjälper mer än att tvista, säger huvudskyddsombudet Eva Håkansson som har lämnat in fyra stycken.

Publicerad

Fyra avdelningar på Karolinska universitetssjukhuset, KS, har brutit mot arbetstidslagen, enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket. Att arbetsgivaren fyller tomma pass med övertid är ingenting nytt, säger Eva Håkansson, huvudskyddsombud och barnsjuksköterska på KS.

– Vi har tjatat om övertiden länge. Någonstans går väl gränsen.

Tillsammans med sin skyddsombudskollega, Liv Andersson, började Eva Håkansson i somras granska övertidsuttaget. De begärde in de listor med arbetade timmar som arbetsgivaren är skyldig att ha. De fann brott mot arbetsmiljölagen vid flera olika avdelningar.

Läs också:

– Under sommaren var bland annat föräldralediga inne och jobbade. Många chefer verkar inte veta att föräldraledighet räknas som vanliga arbetade timmar.

Eva Håkansson säger att det saknas kunskap om arbetstidslagen hos många chefer. Det finns också personal som vill jobba övertid. Det handlar om lojalitet både med patienter och kolleger, och är även ett sätt att höja lönen, enligt Eva Håkansson.

– I tider av stor arbetsbrist finns det gott om sådana möjligheter. Sen sitter vi här med långa sjukskrivningar. Det är en katastrof för individen.

Skyddsombuden fortsätter sin granskning av övertidslistorna åtminstone fram till årsskiftet. Eva Håkansson hoppas att anmälningarna till Arbetsmiljöverket får effekt. Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare som utmynnat i skadestånd för arbetsgivaren har inte avskräckt.

– Arbetsgivaren har tidigare betalat men det har inte hindrat dem från att fortsätta med beteendet. Den enskilde chefen på avdelningen som godkänt övertiden har nog inte haft en aning om att det betalats ut böter.

På Vårdförbundet ser man att problemen kring arbetstidsfrågorna växer, säger förbunds­juristen Annika Wahlström.

– Vi ser också ett mönster: att arbetsgivaren överutnyttjar möjligheten att ta ut övertid och gör det regelmässigt. Både allmän och extra övertid läggs många gånger ut som en regel­bunden del av arbetstiden utan att arbets­givaren tar ställning till om det finns särskilda behov eller föreligger särskilda skäl.

Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, delar inte Vårdförbundets bild.

– Det är säkert svårt på sina håll och har man lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket är det självklart att man upplever att det finns problem. Men vi delar inte bilden av att problemen ökar generellt.

Sophie Thörne påpekar att arbetstidsfrågor spelar stor roll för arbetsmiljön och är parternas gemensamma intresse och ansvar. Det pågår också förhandlingar om arbetstiden nu.

– Där det är svårt med bemanning är det ibland svårt att få till bra scheman. Om en schema­modell inte fungerar måste den såklart ses över, säger hon.

Kollektivavtal och lagar styr

”KS har brutit mot arbetstidslagen”

Fyra avdelningar på Karolinska universitetssjukhuset, KS, har brutit mot arbetstidslagen och i juli i år överskridit nivån på 50 timmar övertid per månad, skriver skyddsombuden som gjort fyra olika anmälningar till Arbets­miljöverket. En av anmälningarna har dragits tillbaka eftersom skyddsombuden tycker att de fått tillräckliga svar från arbetsgivaren.

Uppskjuten semester, ingen lunch­rast, treskift och för mycket över­tid. Här är åtta av skyddsombudens anmälningar till Arbets­miljö­verket under hösten.

”Svårt att ta rast eller måltidspaus”

Under hela året har dialysen på medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping haft en hög arbetsbelastning. Patienterna har blivit fler och sjuksköterskorna färre. Under flera pass i somras var det svårt att ta rast eller måltidspaus, skriver de två skyddsombud som lämnat in en 6:6a-anmälan.

De är oroliga för både patienterna och kollegerna och skriver att arbetsgivaren inte gett tillräckliga svar på hur problemen ska lösas.

”Rast i strid med arbetstidslagen 1 346 gånger”

Ambulanspersonalens arbetspass på Skaraborgs sjukhus är ofta tolv eller femton timmar långa. Skyddsombuden skriver i sin 6:6a-anmälan att trots arbets­givarens försäkran och ändringar i schemat arbetar ambulanspersonalen mer än fem timmar i följd utan rast ”i mycket hög utsträckning i den dagliga verksamheten”.

Under april till september har arbetsgivaren inte lagt rast i enlighet med arbetstidslagens regler 1 346 gånger. Personalen har i stället fått arbeta övertid, påpekar huvudskyddsombudet.

Tre-skift för barn­morskor i Göteborg

Svårt att bemanna nattpassen på förlossningsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har gjort att treskift införts. Skyddsombuden varnar för att barnmorskorna redan har en tung arbetsbörda och att rotation mellan dag- och nattpass, enligt all forskning, är det som är mest hälsovådligt. Skyddsombuden anser inte att arbetsgivaren har svarat på hur den pressade situationen ska lösas, hur barnmorskorna ska kunna få rast eller hur de ska kunna ta ut sin lagstadgade semester.

”För mycket övertid på Falck ambulans”

Vid flera tillfällen har Falck Ambulans AB i Malmö inte respekterat gränsen för hur mycket övertid personalen får arbeta, enligt Vårdförbundet.

Särskilda skäl kan göra att arbetsgivaren kan nyttja möjlig­heten i arbetstidslagen om extra övertid. Men sådana skäl saknas, anser skyddsombudet eftersom ”bemanningsläget varit känt sedan länge”.

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Den är ett komplement till arbetsmiljölagen om arbetstiden.

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Krav på bättre arbetsmiljö riktas till arbetsgivaren.