Arbetsmiljö

Miljonvite hotar paketföretag

Arbetsmiljöverket har en lång kravlista till United Parcel Service, UPC, Swedens arbetsställe vid Malmö Airport. Bilden visar paketsorteringen vid logistikjättens hub på flygplatsen i Köln - det arbetsstället har inget med AV:s inspektion att göra. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

VITESHOT. Arbetsmiljöverkets kravlista på paketföretaget vid Malmö Airport är lång. Över en miljon i vite krävs om inte bland annat osa-miljön undersöks och utrustning för lyft och flytt av paket finns

Publicerad

Det finns oklarheter mellan arbetstagare och ledning om hur arbetet ska utföras och arbetstagare på natten upplever tidspress. Det konstaterade Arbetsmiljöverket efter en inspektion på paketdistributionsföretaget United Parcel Service, UPC, Swedens arbetsställe vid Malmö Airport. Inspektionen skedde i oktober 2019. Arbetsmiljöverket har följt upp de åtgärder som då krävdes men anser inte att företaget har gjort tillräckligt.

När UPS skulle ta reda på hur de anställda vid terminalen på Malmö Airport upplevde arbetsmiljön lät man personalen svara på en enkät. Arbetsmiljöverket har dömt ut enkäten. Företaget tog inte hänsyn till att många inte pratar svenska – vilket kan ha bidragit till att svaren var få. Verket påpekar att svarsfrekvensen är så låg att undersökningen blir meningslös. Den riskbedömning som gjordes tar inte heller upp de faktiska riskerna, enligt Arbetsmiljöverket.
De som svarade på enkäten hade dock flera synpunkter på arbetsmiljön:

Arbetsbelastningen är för hög, ledarskapet otydligt, säkerhet för chaufförerna låg, hot och våld förekommer liksom konflikter. Enkätrespondenterna ansåg också att de inte hann med arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstid.


Företaget hotas nu

med ett vite på sammantaget 1 200 000 kronor om inte tillräckliga åtgärder vidtas. Arbetsmiljöverket vill se en grundlig undersökning av arbetsplatsen och åtgärder för att förhindra ohälsa och olyckor.

Företaget måste också se till att de anställda har tillgång till teknisk utrustning när de ska lyfta tungt gods och utrymmena på arbetsplatsen måste bli större.

En del av kraven ska vara åtgärdade senast den 30 december i år. De krav som är kopplade till ett vite om 1 000 000 kronor och som främst handlar om arbetsutrustning och hjälpmedel ges längre tid att uppfylla. UPS har bett om längre tid eftersom företaget påbörjat en upphandling av utrustning för att förebygga belastningsskador vid ett arbetsställe i Mölndal. Företaget hoppas att en utvärdering av den utrustningen ska visa på goda resultat och även kunna användas i Malmö. Den 1 juni 2022 ska åtgärderna kring arbetsställningar, lyft och arbetsutrymmen vara klara, kräver Arbetsmiljöverket.