Arbetsmiljö

LO: AV:s förslag ett haveri

LO-ordföranden Susanna Gideonsson tycker att Arbtsmiljöverkets förslag ska kastas i papperskorgen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
LO-ordföranden Susanna Gideonsson tycker att Arbtsmiljöverkets förslag ska kastas i papperskorgen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsmiljöverket får ännu en gång skarp kritik för förenklingsarbetet. Förtroendet för myndigheten är till stor del förbrukat och regeringen måste ta sitt ansvar, anser LO.

Publicerad

Arbetsmiljöverket har sedan 2016 arbetat för att förenkla och förtydliga sin regelstruktur. Kritik har kommit från företrädare för arbetsmarknadens parter vid flera tillfällen. Nu dundrar företrädare för LO i en debattartikel i Svenska Dagbladet och kallar Arbetsmiljöverkets förslag för ett totalt haveri. Släng det i papperskorgen, skriver debattörerna. Myndigheten har inte lyssnat på arbetsmarknadens parter, anser LO, och kräver att förslaget skrotas. LO anser bland annat att det nya förslaget osynliggör skyddsombundens roll och arbetstagarens rätt till inflytande över sin egen säkerhet och hälsa, regelsystemet blir mer svårtolkat och myndighetsansvaret för arbetsmiljöfrågorna blir otydligt. Det värsta är att skyddet för arbetstagarna försämras, skriver LO. 

LO har också till stor del tappat förtroendet för Arbetsmiljöverket och ifrågasätter ledningen och styrningen av verket. Företrädarna skriver ”Ytterst måste regergingen ta ansvar för att det nu blir förändringar.”

Debattartikeln är undertecknad av bland andra LO:s ordförande Susanna Gideonsson, och förste vice ordförande Therese Guovelin.

Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket bemöter i en artikel i tidningen Arbetet kritiken. Hon påminner om att myndighetens förslag varit ute på remiss och att man nu ska gå igenom svaren.

– Vi behöver ta till oss av den här kritiken och verkligen gå igenom den, säger hon.

Kritik har tidigare framförts även från Svenskt Näringsliv. Amelie Berg som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv var mycket bekymrad när Arbetarskydd intervjuade henne i mars 2019. Hon ansåg bland annat att Arbetsmiljöverket utgått från ett inspektions- och riskperspektiv i stället för från ett verksamhets- eller arbetsplatsperspektiv, som parterna vill ha.

– Våra medlemsföretag vill veta vad de ska tänka på för att till exempel minimera risker. Men Arbetsmiljöverket har inte ens tagit sig tid att förstå vad vi menar. För oss har detta med att utgå från verksamheten varit hela grunden för att vi ska kunna hamna rätt med att förtydliga regelverket, sa Amelie Berg och tillade att med det perspektiv Arbetsmiljöverket tagit blev det inte ett dugg tydligare.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev