Arbetsmiljö

Dramatisk ökning av arbetssjukdomar bland kvinnor

Kvinnor inom vård och omsorg drabbades av flest arbetssjukdomar under förra året. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Kvinnor inom vård och omsorg drabbades av flest arbetssjukdomar under förra året. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 84 procent, under förra året jämfört med 2019. Det var främst kvinnorna i vård och omsorg som drabbades, visar Arbetsmiljöverkets officiella statistik.  

Publicerad

Arbetsmiljöverket släppte i onsdags sin officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020. Den visar att de anmälda arbetssjukdomarna ökade markant jämfört med året innan. Under förra året anmäldes totalt 19 500 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket medan motsvarande siffra 2019 var 10 600 stycken. Arbetsmiljöverkets statistik visar också att det var kvinnornas anmälda arbetssjukdomar som ökade mest, med 117 procent jämfört med året innan. För männen var ökningen ”bara” 27 procent.

Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet, menar att den större ökningen bland kvinnorna bland annat beror på att pandemin slagit olika mot olika branscher.

– Här ingår bland annat vård, omsorg och sociala tjänster, som har en hög andel kvinnliga arbetstagare, säger hon i ett uttalande.

Däremot minskade de anmäla arbetsolyckorna med sjukfrånvaro något under förra året. De var fem procent färre ifjol jämfört med 2020. Totalt rörde det sig 2020 om 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Även dödsolyckorna var färre 2020 jämfört med året innan. År 2019 anmäldes 36 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Det kan jämföras med 2018, då de var 50 stycken.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är ändå försiktig med att dra stora slutsatser av den minskningen.

– Vi förstår att det kan uppfattas som positivt att statistiken visar att dödsolyckorna är färre jämfört med tidigare år. Men varje arbetsrelaterat dödsfall är en oacceptabel tragedi som kan undvikas med hjälp av ett fungerande arbetsmiljöarbete, säger hon i ett uttalande.

Erna Zelmin Ekenhem understryker vikten av att fortsätta arbetet med att göra verklighet av den nollvision som finns i regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Hon påtalar att verkets inspektioner av dödsolyckor visat på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och när det gäller riskbedömningar för olika arbetsmoment på de besökta arbetsplatserna.