Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket tvingas banta antalet inspektörer

Pia Zätterström, tillsynschef, Arbetsmiljöverket.
Pia Zätterström, tillsynschef, Arbetsmiljöverket.

(Uppdaterad). För att Arbetsmiljöverket ska klara av att hålla nuvarande nivå på inspektionsverksamheten, behövs 66 miljoner kronor de tre kommande åren.

Publicerad

- Vi minskar igen antalet inspektörer. Med den ekonomiska situation vi är i nu kan vi inte ersättningsrekrytera för till exempel pensioneringar, säger Pia Zätterström, chef för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket.

2018 har varit ett bra år för inspektionsverksamheten, både sett till antal inspektörer, men också till antal inspektioner och andra förrättningar, enligt henne.

- Vi ser nu resultat av den tillväxt som varit de senaste åren, säger hon.

Men de kommande åren ser inte lika ljusa ut.

Inspektionsverksamheten är Arbetsmiljöverkets största uppdrag. Mer än hälften av personalstyrkan jobbar inom inspektion. För att kunna hålla samma nivå på inspektionsverksamheten behöver Arbetsmiljöverket enligt sitt budgetunderlag sammanlagt 66 miljoner kronor för de kommande tre åren, fördelat på 10 miljoner kronor 2020 och 28 miljoner kronor 2021 och 2022. Det innebär nästan hälften av de extra pengar som Arbetsmiljöverket behöver från och med 2021.

Regeringen sköt till resurser till Arbetsmiljöverket från och med 2014. Tack vare pengarna ökade antalet nya inspektörer med 51. De var 274 till antalet 2018. Arbetsmiljöverkets ambition har varit att ha 300 inspektörer i slutet av 2020, men det kommer inte att nås med nuvarande budgetläge.

- Vi har släppt det målet, säger Pia Zätterström på Arbetsmiljöverket.

ILO:s rekommendation är att det ska finnas en inspektör på 10 000 anställda. För Sveriges del betyder det ungefär 510 inspektörer.