Arbetsmiljö

300 säkerhetsbrister efter myndigheternas insats

En stor myndighetsgemensam insats ledde till att cirka 300 säkerhetsbrister hittades främst i transport- och logistikbranschen. Foto: Alamy

INSPEKTION. Överlastade fordon, dåligt säkrad last och fem potentiella offer för människoexploatering. Det är några av resultaten av en myndighetsgemensam insats i transport och logistikbranschen.

Publicerad

Drygt hundra företag fick oanmälda besök när en myndighetsgemensam insats mot främst transport och logististikbranschen genomfördes under två veckor. Stora säkerhetsbrister hittades. Runt 280 fordon kontrollerades under den nationella insatsen där Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter samverkade för att motverka arbetslivskriminalitet. Myndigheterna som medverkar är förutom verket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Insatsen, som pågick under två veckor, riktade in sig mot branscher där myndigheterna vet att det finns problem och företag som bryter mot lagar och regler. Förutom inspektionerna inom transport och logistikbranschen, där exempelvis partihallar, lager och transportfordon undersöktes, fick även bilverkstäder påhälsning. Totalt hittades runt 300 säkerhetsbrister.

"Det är alltför vanligt med säkerhetsbrister kring truckar och pallställ. Det är allvarligt, eftersom vi vet att det sker många olyckor med truckar. Här måste säkerheten förbättras. Ingen ska behöva skadas eller dö av jobbet", säger Arne Alfredsson, chef vid avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket, i ett uttalande.

Andra brister som hittades var obesiktade lyftanordningar och dåligt säkrad last.

"Vi har tyvärr hittat förare som åker runt på våra vägar i överlastade fordon, med last som är dåligt säkrad. Ofta jobbar de under stress. Det är riskfyllt både för förarna och för andra som befinner sig i närheten av de här fordonen, faktiskt så farligt att det ytterst kan leda till döden", säger Arne Alfredsson.

Polisen fann fem misstänkta brottsoffer för människoexploatering och grep en misstänkt gärningsman. Dessutom gjordes ett 50-tal anmälningar som rörde ordning och säkerhet på vägarna.

Målet med de myndighetsgemensamma insatserna är att få stopp på fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Tillsammans har de sju myndigheterna hunnit göra drygt 5 200 gemensamma kontroller sedan 2018.

Resultat efter den senaste gemensamma nationella insatsen.

Drygt 100 företag och 280 fordon kontrollerades inom främst transport, logistik men även andra branscher undersöktes.

Sammanlagt hittades cirka 300 olika säkerhetsbrister.

Cirka 40 sanktionsavgifter till följd av arbetsmiljöbrister övervägs.

Arbetsmiljöverket beslutade om åtta omedelbara förbud mot verksamheten eller delar av verksamheten.

Ett 50-tal anmälningar om förundersökning eller ordningsböter har gjorts av polisen.

Fem potentiella brottsoffer för människoexploatering upptäcktes och utreds vidare av polisen. En  misstänkt gärningsman greps.

Tre misstänkta boenden med sovplatser hittades, som nu är överlämnade till polis och räddningstjänst.