Arbetsmiljö

150 miljoner till arbetsmiljöarbetet

Finansminister Magdalena Andersson (S) promenerar till riksdagen med budgetpropositionen för 2022. Foto: Anders Wiklund/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) promenerar till riksdagen med budgetpropositionen för 2022. Foto: Anders Wiklund/TT

BUDGETEN. Regeringen satsar 150 miljoner kronor de närmaste åren på ökad tillsyn av arbetsmiljön, men detta är bara en liten del av de miljarder i budgeten som går till välfärd. Arbetsmiljöverket får också 10 miljoner kronor extra för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

Publicerad

Arbetsmiljö är inte ämnet för dagen när Magdalena Andersson presenterade sin förmodligen sista budget som finansminister. Bland reformer för 74 miljarder kronor går en mindre del till förstärkningar på arbetsmiljöns område.

Arbetsmiljöverket får 25 miljoner kronor extra i år för sin tillsynsverksamhet. De kommande åren ska tillsynen öka i ett accelererande tempo. År 2023 tillförs 50 miljoner kronor extra och året därpå 75 miljoner.

Satsningen kommer efter att antalet inspektioner sjunkit kraftig som en konsekvens av coronapandemin. Under förra året fick tillsynsverksamheten anpassas till den stora smittspridningen i samhället. En tredjedel av årets inspektioner genomfördes på distans, utan något fysiskt besök på arbetsplatsen.

Anslagen till Arbetsmiljöverket ökar totalt med något över 40 miljoner kronor. Vid sidan av ökad tillsyn sker också en satsning med 10 miljoner kronor på förstärkning av kampen mot arbetslivskriminalitet. Verket har en samordnande roll för en rad myndigheters gemensamma insatser mot kriminaliteten och dit går de extra miljonerna.

Även de myndighetsgemensamma kontrollerna på området minskade förra året på grund av pandemin. Under ett par månader stoppades kontrollerna helt och anpassades därefter utifrån hur smittspridningen såg ut i samhället.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet är ett allvarligt samhällsproblem, skriver regeringen i budgeten. Myndigheternas samverkan mot fusk och brott ska stärkas. I augusti släppte arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nyheten om inrättandet av en särskild delegation mot arbetslivskriminalitet, som bland annat ska samla in erfarenheter och kunskaper om hur denna brottslighet kan bekämpas.

I budgeten ingår också statsbidrag till de regionala skyddsombudens verksamhet på 112 miljoner kronor. Verksamheten sköts av fackförbunden centralt och är inriktad på arbetsplatser utan egen skyddsorganisation.

Anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap ligger i stort sett still och blir 39 miljoner kronor nästa år.

På arbetsmiljöns område säger regeringen att dess mål enbart delvis uppfyllts. Coronapandemin har starkt påverkat arbetslivet och arbetsmiljön i Sverige. För i stort sett alla arbetstagare har arbetsmiljön förändrats. Särskilt inom vård och omsorg har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat dramatiskt. Även det höga antalet skyddsstopp och allvarliga tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket visar hur ansträngd arbetsmiljön varit under pandemin, konstaterar regeringen.

Antalet dödsolyckor minskade ordentligt under pandemin, enligt statistik som redovisas i budgeten. Under 2020 inträffade 24 sådana dödsfall, vilket är en minskning med 12. Men det är framför allt männen som drabbas. Av de avlidna var 23 män och 1 kvinna.

Även männen är betydligt mer utsatta för arbetsolyckor som leder till frånvaro på jobbet. Under förra året anmäldes 7 arbetsolyckor med frånvaro per 1 000 förvärvsarbetande man, medan motsvarande siffra för kvinnor var 6,1.

Vid sidan av satsningarna i Arbetsmarknadsdepartementets anslagsområde inrättas ett kansli för hållbart arbetsliv på Regeringskansliet.

När nyheten presenterades av socialministern för några veckor sedan avslöjades att socialdemokraten Lars Stjernkvist skulle leda arbetet, vars syfte är åtgärder för att vi alla ska kunna och orka arbeta längre.