Arbetsmiljö

Vårdcentralens chef avsäger sig arbetsmiljöansvar

”Jag som chef ska se till att personalen inte blir överbelastad. Men det känns ganska meningslöst att diskutera brandskyddsregler när kolleger håller på att gå in i väggen och vi inte vet hur vi ska lösa patientansvaret den dagen vi inte har en enda läkare på plats”, säger Annika Larsson. Foto: Jacob Stephensson/Norran

Arbetsbelastning. Oro för personalens arbetsmiljö och ökade krav i de nya arbetsmiljöföreskrifterna gjorde att Annika Larsson, chef över en vårdcentral i Skellefteå, returnerade arbetsmiljöansvaret.

Publicerad

Den 31 mars tryckte verksamhetschefen Annika Larsson på ”skicka” i sitt mejlprogram. I utkorgen låg ett mejl till hennes överordnade i vilket hon avsade sig ansvaret för arbetsmiljön på vårdcentralen Kåge-Morö backe i Skellefteå. Det var samma datum som den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket började gälla, en föreskrift med fokus på den psyko­sociala arbetsmiljön.

– Det går inte att fokusera på systematiskt arbetsmiljöarbete när man ständigt måste göra brandkårsutryckningar, säger Annika Larsson.

Hon välkomnar Arbetsmiljöverkets nya före­skrift. Samtidigt ökar den kravet på hennes arbetsmiljöarbete och i dagsläget kan hon inte leva upp till sitt ansvar.

– Vi har de allra sämsta siffrorna i länet och jag hade en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket på mitt bord som låg och väntade.

Anmälan har huvudskyddsombudet nu skickat in till Arbetsmiljöverket, som har tagit kontakt. Ett möte planeras mellan verket, Annika Larsson och verksamhetsområdeschefen.

Enligt Annika Larsson beror den bristande arbetsmiljön på för hög arbetsbelastning. Det finns ett mål om högst 1 500 patienter per heltidsanställd läkare, men på vårdcentralen Kåge-Morö backe har läkarna drygt tre gånger fler patienter på sin lott.

– Vi har sedan flera år tappat kolleger, bland annat med hänvisning till hög arbetsbelastning. I dagsläget ser det ut som att vi efter midsommar inte har några fast anställda läkare kvar.

Arbetet på vårdcentralen har organiserats om för att avlasta läkarna. Det har inneburit att sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och arbetsterapeuter, med flera, har fått ett ut­ökat ansvar och även tagit över arbetsuppgifter som de ibland upplever att de inte har tillräcklig kompetens för. Utan fast anställda läkare och med bristande tillgång till så kallade hyrläkare blir läget ohållbart, anser Annika Larsson.

– Jag får signaler om att man är nära bristningsgränsen.

I över fem års tid har Annika Larsson och tidigare chefer påtalat problem i arbetsmiljön för sina chefer och även larmat om patienternas säkerhet och tillgång till vård.

Den 31 mars hade Annika Larsson och hennes kolleger blivit lovade ett svar från ansvariga chefer inom primärvården i Västerbotten. Men svaret på frågan hur övriga vården i länet skulle avlasta vårdcentralen uteblev.

– Många hade hoppats på det här. Nu blev det som ett sorgebesked och jag såg en omedelbar risk för arbetsmiljön. Jag har inte förutsättningar att åtgärda det.

Sedan några veckor tillbaka har den tillförordnade primärvårdschefen det formella arbetsmiljöansvaret. Han har besökt vårdcentralen och träffat representanter för alla olika yrkesgrupper och även den fackliga samverkansgruppen. Annika Larsson har fått möjligheter att framöver tillfälligt ta in mer personal, men konstaterar att i praktiken har inte så mycket blivit annorlunda.

– Det är jag som är på plats och som får ta emot all oro. Det är inte så att min vardagstillvaro har blivit lättare. Från min sida är det ändå mest en symbolhandling. Jag vill ju vara med och rädda situationen.

Läs också:

Arbetsgivaren har alltid arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljöarbetet ska fördelas skriftligen om de anställda är minst tio.

Arbetsgivaren ska se till att förutsättningar finns för att utföra uppgiften.

Även delar, exempelvis ansvaret för att ta hand om vassa nålar på ett sjukhus, kan delegeras.

Avsäger man sig uppgiften ska man tydligt tala om det.

Ansvaret trillar då uppåt i organisationen.

Källa: Arbetsmiljöverket