Övriga Nyheter

Krögare åtalas för människoexploatering

Det första åtalet om människoexploatering har nått rättssalen. I dag inleds huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt mot en krögare som misstänks ha utnyttjat nyanlända, skriver Sveriges Radio.

Publicerad

En krögare har åtalats och misstänks ha utnyttjat två nyanlända personer i sin restaurang. Enligt åtalet ska de två nyanlända ha arbetat utan lön.

– Det är två yngre personer som har arbetat i en restaurang i Norrköping och som jag menar har vilseletts att arbeta såtillvida att de trodde att de skulle få lön. Men det har inte utbetalats någon lön, utan de har bara fått mat och husrum, säger åklagare Eva Wintzell vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet till Sveriges Radio Ekot.

Som Arbetarskydd tidigare berättat infördes i fjol ett nytt brott i brottsbalken - människoexploatering, utnyttjande av människor genom till exempel tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor som just oavlönat arbete. Under 2018 anmäldes fyra sådana brott men inga åtal väcktes. Till och med augusti i år har två åtal väckts.

I dag inleds rättegången i Norrköping tingsrätt efter det första åtalet om människoexploatering.

Arbetsgivare riskerar böter eller fängelse

• Arbetsgivare som med­vetet eller av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige bryter mot utlännings­lagen.

• Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Arbets­givaren riskerar också en straffavgift, som höjdes i juli 2018.

• Riskerar rätt till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år och återbetalningsskyldighet för tidigare utbetalda bidrag.

• Huvudregeln är att en anställd utan giltiga tillstånd har lagstadgad rätt till lön för utfört arbete från sin arbetsgivare.

• Arbetsgivare som anställer personer som är medborgare i länder utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Flertalet behöver arbetstillstånd.

• Skatteverket ska med­delas om anställningen.

Källa: Migrationsverket och utlänningslagen.