Miljarder till Ground Zero-röjare

2010-03-12 10:19 Mattias Davidsson  

Ungefär 10 000 arbetare som röjde upp efter terrordådet mot World Trade Center i New York 2001 kommer att kompenseras för de hälsobesvär de senare drabbats av.

På torsdagen träffades en överenskommelse mellan arbetarnas advokater och staden New Yorks försäkringsbolag. Totalt kommer ungefär 10 000 poliser, brandmän, sjukvårdare och byggnadsarbetare att få dela på 657,5 miljoner dollar; nästan 4,9 miljarder svenska kronor.

En förutsättning för att hela detta belopp ska utbetalas är att 100 procent av människorna i grupptalan godkänner överenskommelsen. Om bara 95 procent samtycker sjunker ersättningen till 575 miljoner dollar. Om andelen som erkänner uppgörelsen blir lägre, måste rättsprocessen fortsätta, enligt New York Times.

De skadade kommer att få ersättning utifrån hur svåra skador de drabbats av. Det kan röra sig om alltifrån några tusen dollar upp till över en miljon dollar i de allvarligare fallen, enligt kärandesidans advokater. Man kommer att använda ett poängsystem för att bedöma skadorna och rätten till ersättning.

De vanligaste arbetssjukdomarna som kärandesidan hävdar orsakats av arbetet i rasmassorna är astma och andra sjukdomar i luftvägarna. I det stora rök- och dammolnet som spred sig över stora delar av nedre Manhattan och ut över Hudson Bay, fanns giftiga brandgaser och skadliga partiklar, bland annat asbest.

I det akuta räddnings- och röjningsarbetet saknades ofta effektiva andningsskydd.

En del av människorna som kräver ersättning har inte blivit sjuka ännu, men befarar att de kommer att bli det. Uppgörelsen består bland annat av en försäkringslösning för framtida insjuknade. I USA saknas arbetsskadeförsäkring av det slag som Sverige och andra europeiska länder har.

Staden New York har tidigare hävdat att skadestånd knappast kan vara aktuella i den här typen av nationella krissituationer. Juridiska företrädare har också ifrågasatt sambandet mellan sjukdomar och arbetet vid Ground Zero.

Det har tagit två år att komma fram till den här tvistelösningen. Förhandlingarna har förts i the United States District Court for the Southern District of New York.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö