"Ge skadade en jämlik och rättssäker försäkring"

2010-08-16 13:34 Mattias Davidsson  
Foto: Björn Larsson Rosvall / Samuel Bengtsson

Det generella arbetsskadebegreppet borde kombineras med en lista över godkända arbetssjukdomar enligt dansk modell. Det föreslår yrkesmedicinarna Kjell Torén och Bengt Järvholm.

Sveriges äldsta socialförsäkring, arbetsskadeförsäkringen, har blivit orättvis, ojämlik och oförutsägbar. Det hävdar de båda yrkesmedicinarna Kjell Torén och Bengt Järvholm i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Problemen som de båda professorerna beskriver är väl kända av Arbetarskydds läsare. Kvinnors skador missgynnas. Olika delar av landet har olika generös tillämpning av försäkringen. Alltför få skador tar sig igenom det nålsöga som Försäkringskassans prövning innebär. För 20 år sedan fick åtta av tio rätt till ersättning. Numera är det tre av tio.

Sveriges modell är i ett internationellt perspektiv unik. Men fördelarna med ett generellt arbetsskadebegrepp är bättre i teorin än i praktiken, enligt professorerna. De lägger en stor del av skulden på försäkringsläkarna:

”För att godkänna ett samband krävs att det finns ett underlag där enskilda försäkringsläkare eller handläggare gör en genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Många försäkringsläkare hoppar över detta tidskrävande och svåra moment, och gör det som är enklast – avslår ansökan – och anger att det inte finns stöd för något samband” skriver Torén och Järvholm.

Ett annat problem som Arbetarskydd synat särskilt är att det saknas uppdaterade och tillgängliga litteraturgenomgångar om arbetssjukdomar och olika diagnostyper. Därmed kan Försäkringskassan inte upprätthålla medarbetarnas kompetens.

”Konsekvensen blir att bedömningen av varje enskilt fall blir starkt beroende av kunskapen och ambitionen hos den enskilda försäkringsläkaren eller handläggaren. Detta varierar och därmed blir bedömningarna olika och oförutsägbara.”

Att centralisera handläggningen till fem orter, som Försäkringskassan gjort, är otillräckligt, enligt professorsduon.

För att få ett slut orättvisorna lanserar Järvholm och Torén en modell som påminner om den som finns i Danmark. Man bör införa en lista över godkända sjukdomar, till vilken en detaljerad förteckning över riskfyllda exponeringar är knuten. Sedan kompletteras listan med en säkerhetsventil. Denna är en paragraf som medger godkännande av sjukdomen om den uteslutande eller i övervägande grad kan anses vara orsakad av arbetet.

Professorerna

Kjell Torén är professor i försäkringsmedicin vid Göteborgs universitet. Bengt Järvholm är professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö