Förtidspensionärer lever kortare

2008-11-12 08:27 Esref Okumus  

Förtidspensionärer har sämre livskvalitet och högre dödlighet. Det är läkaren Thorne Wallman som drar den dystra slutsatsen i sin avhandling om medicinska konsekvenser av förtidspension.

- 25-30 år gamla förtidspensionärer löper sju-åtta gånger större risk att dö i förtid än motsvarande åldersgrupp i övriga befolkningen, säger Thorne Wallman.

Vid sidan av sitt arbete som allmänläkare i Eskilstuna har Wallman följt drygt 20 000 personer i tre olika städer under 20 år. Fler än 1 900 av dessa blev förtidspensionärer på grund av sjukdom under denna tid.

- Ungefär hälften lider av sjukdomar i rörelseorganen som nacke och rygg. Var femte har en psykisk diagnos, och bakom cirka tio procent av förtidspensionerna ligger hjärt- och kärlsjukdomar.

Wallmans avhandling vid Uppsala universitet visar också att förtidspensionärer har lägre livskvalitet och lägre grad av fritidsaktiviteter än både ålderspensionärer och icke pensionärer. Deras livskvalitet börjar sjunka successivt redan under tiden fram till pensionen. Förtidspensionering påverkar livslängden hos båda könen, som i genomsnitt har två-tre gånger högre dödlighet än motsvarande grupper i den allmänna befolkningen. Dessutom påverkas dödsrisken av när i livet förtidspensionen beviljas, ju tidigare desto högre dödsrisk.

- Man bör vara försiktig med att bevilja förtidspension alltför tidigt, egentligen inte förrän alla rehabiliteringsinsatser har prövats, säger Thorne Wallman.

Det är dock oklart om de negativa effekterna av förtidspensionen beror på själva sjukdomen som låg bakom pensioneringen, eller om det kan finnas andra orsaker. Exempelvis förlusten av gemenskapen och det sociala nätverket som fanns på arbetsplatsen. Därför behövs det mer forskning i de medicinska följderna av förtidspensioneringen, påpekar Wallman.

Hans avhandling visar också att antalet sjukskrivningsdagar under ett år är det bästa måttet på risk för framtida förtidspensionering. Det krävdes 250 sjukdagar under ett år för att nå upp till 50 procents sannolikhet för förtidspension och närmare 360 dagar för 80 procents sannolikhet. Förtidspensionerade män utnyttjade sjukvården tre-fyra gånger mer än övriga män. De hade också åtta gånger fler primärvårdsbesök.

- Och det gällde även efter att hänsyn tagits till effekterna av den underliggande sjukdomen, säger Thorne Wallman.

Förtidspensionering innebär alltså inte bara en gigantisk kostnad, utan också ett stort samhällsmedicinskt problem i Sverige, menar Wallman. Omkring 550 000 personer, eller tio procent av arbetskraften, har idag förtidspension, som numera kallas aktivitets- och sjukersättning.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö