Fler kan få covid-19 klassad som arbetsskada

2021-03-22 14:17 Karin Nilsson  
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Foto: Marko Säävälä / TT

Förra våren lades covid-19 till på listan över sjukdomar som kan klassas som arbetsskada. Men utsatta yrkesgrupper omfattades inte. Nu utreder regeringen om en ändring behövs.

Inspektionen för socialförsäkringen har fått regeringens uppdrag att analysera om covid-19 bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen i fler situationer än i dag. Det skriver myndigheten, vars uppgift är att öka effektiviteten och rättssäkerheten inom socialförsäkringsområdet, på sin hemsida.

Virussjukdomen covid-19 blev för ungefär ett år sedan den tjugofjärde sjukdomen på listan över sjukdomar som man kan anses ha fått via sitt arbete. Andra sjukdomar på listan är till exempel tbc, hepatit och sars. Det gjorde det möjligt att få rätt till ersättning från den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen.

För att covid-19 ska kunna anses som en arbetsskada krävs dock, enligt gällande regler, att man ska ha blivit sjuk på grund av sitt arbete vid sjukvårdsinrättning, eller i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänder­tagande eller hantering av smittförande djur eller material.

Som Arbetarskydd har berättat fanns det redan för ett år sedan kritik mot regeringens beslut. I sitt remissvar tog bland annat LO upp att fler yrkesgrupper än de i förordningen riskerade att bli smittade genom arbetet, exempelvis busschaufförer och butikspersonal.

– Det här är inte bra. Det är fler grupper än de som nämns som riskerar att smittas och de ska ha samma skydd, sade Tina Nordling, ombudsman på LO som skrev remissvaret.

Hon tillade att man istället borde se till vilka som kan drabbas av smittsam sjukdom.

Med anledning av situationen för utsatta yrkesgrupper utanför vårdområdet sökte Arbetarskydd vid ett flertal tillfällen en intervju med någon på Socialdepartementet. Men departementet avböjde. På frågan om vad regeringens tillägg till listan betydde för exempelvis en busschaufför som smittas och insjuknar på grund av sitt arbete, hänvisade en pressekreterare på socialdepartementet till Försäkringskassan.

”Personer som kan smittas genom att de får handskas med smittförande person, djur eller material kan tillhöra en mängd olika yrkesgrupper. Det är Försäkringskassan som i det enskilda fallet bedömer om personen omfattas av personkategorin för regleringen. Regeringen kan inte föregripa Försäkringskassans tillämpning.”

Försäkringskassan som är den myndighet som prövar om någon har rätt till ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen, hänvisade tillbaka till regeringen i dess roll i lagstiftningen.

Regeringen ger nu Inspektionen för socialförsäkringen uppdrag att se över frågan om fler behöver omfattas mot bakgrund av att covid-19 är allmänt spridd i samhället och påverkar situationen för fler yrkesgrupper. Enligt beskrivningen av uppdraget på Inspektionens hemsida vill regeringen därför ”…utreda om covid-19 ska anses som arbetsskada i fler situationer än nuvarande bestämmelser…”

Inspektionen för socialförsäkringen ska överväga åtgärder och bedöma konsekvenserna. Uppdraget ska vara klart senast den 26 april 2021.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö