Efter ett halvår: Två procent av de utförsäkrade i jobb

2010-08-05 08:05 Johan Fock  

Efter den omskrivna chocken vid årsskiftet då de utförsäkrade överfördes till Arbetsförmedlingens program en masse, har systemets in- och utflöden nu börjat komma i balans. Men liksom tidigare är det få som går till vanligt arbete. Andelen är runt 2 procent av dem som lämnar arbetslivsintroduktionen.

Antalet personer som lämnar respektive går in i den tre månader långa arbetslivsintroduktionen är ungefär lika stort. Det visar den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Den är en redovisning till regeringen av flödena i rehabiliteringskedjan under det första halvåret 2010.

Arbetarskydd rapporterade tidigare mer i detalj vart de personer som lämnar arbetslivsintroduktionen tar vägen då AF publicerade sin statistik i maj.  Idag märks inga större förändringar.

Av de idag 16 887 personer som sedan årsskiftet lämnat arbetslivsintroduktioner var:

* 7,4 procent eller 1252 personer i arbete.

Dessa fördelar sig på

* 2 procent eller 356 personer i arbete utan stöd

* 1,5 procent eller 261 personer har gått tillbaka till sin gamla arbetsgivare eller fått nystartsjobb

* 3,5 procent eller 635 personer i arbete med stöd.

Övriga fördelar sig på följande grupper:

* 6,7 procent är arbetslösa varav en tredjedel inte kan ta ett jobb direkt

* 57,7 procent är i program med aktivitetsstöd

* 23,2 procent i program utan aktivitetsstöd

* 5 procent har lämnat AF varav de flesta utan känd orsak.

Av dem som lämnade försäkringen under första halvåret hade 48 procent vad Arbetsförmedlingen kallar en ”registrerad funktionsnedsättning”.

Personer i gruppen utan aktivitetsstöd söker i de flesta fall fortsatt ersättning från sjukförsäkringen, ett besked som kan dröja. Det är denna grupp som riskerar att hamna i en mycket osäker situation mellan myndigheternas stolar. Tre månader från utförsäkringen måste gå innan en ny sjukförsäkring kan ta vid. I april/maj, ett kvartal efter årsskiftet, hade 3500 tidigare utförsäkrade ånyo fått pengar från försäkringskassan. Siffran ska jämföras med de 23,2 procent eller totalt 3925 personer som nu står rapporterade som inskrivna i AF utan aktivitetsstöd.

Vad lever de på?

– Det kan vara så att de redan har fått sjukersättning utan att ha meddelat det, säger Siri Persson på Arbetsförmedlingen.

– Vi har också fått beskedet från Försäkringskassan att få får avslag och att ersättningen betalas ut retroaktivt.

Aktivitetsstödet, som är den vanligare formen av fortsättningsprogram, ger den utförsäkrade en inkomst motsvarande a-kassa.

Arbetsförmedlingen har följt upp arbetslivsintroduktionen med en enkät till dem som deltagit. Svarsfrekvensen var 30 procent och någon analys av bortfallet har inte gjorts. Svaren ger besked om att en majoritet anser sig ha blivit gott bemötta och att introduktionen varit positiv för dem. Dock, en majoritet anser inte att deras förutsättningar för att söka jobb har förbättrats.

Handläggarna är kritiska till hur arbetslivsintroduktionen snabbt kom att bli en av deras prioriterade uppgifter på arbetsförmedlingarna samtidigt som de inte fick någon chans att förebereda sig. Materialet skickades ut för sent. Även dessa synpunkter framkommer i en enkät som Arbetsförmedlingen låtit göra.

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö